Lubelska Wspólnota Maitri na Pikniku z myślą o misjonarzach

Dlaczego to takie ważne?

Malownicza sceneria: grodzisko Posadów, 10 km od granicy z Ukrainą, prawdopodobnie pozostałość grodu wczesnośredniowiecznego, a także późnośredniowiecznego gródka rycerskiego.
Liczne atrakcje: m.in. wycieczka po grodzie, pływanie rowerkiem po stawie, konkursy, wydarzenia sportowe, występy zespołów, koncert Krzysztofa Antkowiaka (Zaproszenie Ksiądza Andrzeja Łuszcza w Katolickim Radiu Zamość).
Piknik był doskonałą okazją do integracji rodzin i zaangażowania młodszego pokolenia.
Jak bardzo jest to potrzebne, pokazują statystyki. Badanie CBOS "Młodzież 2018" wskazuje na szybką laicyzację młodzieży.

Młodzież% badanych
Wierząca lub głęboko wierząca63%
Niewierząca17-21%
Niezdecydowani21%
Nie uczestniczy w praktykach religijnych35%
Uczęszcza na religię - ogółem70%
- w dużych miastach44%

Jest wiele przyczyn, ale ogólnie Kościoł nie jest dla młodzieży atrakcyjny, tak jak nie jest atrakcyjna polityka. Młodzież nie jest zainteresowana biernym członkostwem w Kościele; tylko aktywna i dobrowolna wspólnota może ją do Kościoła przyciągnąć.
Piknik umożliwił promocję wspólnot i organizacji katolickich, a także wsparcie misjonarzy, np. poprzez loterię misyjną. Czynne włączenie się w ewangelizacyjną i misyjną działalność Kościoła jest okazją uczestnictwa w prorockim posłannictwie Chrystusa.
A.D.