MAITRI

INFORMATOR LUBELSKI 2020


Sprawozdanie za 2019 rok

Oddajemy do Waszych rąk kolejny już „Informator Lubelski” podsumowujący działalność lubelskiej wspólnoty Ruchu, tym razem w wersji strony internetowej. Ta działalność i wypływająca z niej pomoc nie byłyby możliwe bez Waszej szczodrobliwości i otwartego serca, za co serdecznie dziękujemy. Czas obecnie przeżywany jest dla wielu z nas czasem szczególnym, naznaczonym zmaganiami z trudami dnia codziennego, ale też z niepokojem o zdrowie i życie własne oraz najbliższych.
Odkrywamy, że największą wartością jest dla nas Bóg i drugi człowiek, że nasze przyziemne potrzeby, które nas tak często absorbowały, schodzą na plan dalszy lub przestają mieć znaczenie. Oczyszcza się nasza motywacja, porządkuje system wartości. Wielu z nas stawia sobie pytania o dalszy bieg życia, jego jakość i trwałość. W odpowiedzi na te pytania nie zapominajmy o tych, którzy mają znacznie mniej niż my, których nie uratuje dobrze zaopatrzony system opieki zdrowotnej lub stabilny program pomocowy. Dla których dostanie się do źródła wody pitnej i zaspokojenie głodu jest podstawową potrzebą. Oni też lękają się o przyszłość i może jeszcze bardziej liczą na nas. Ich serca, podobnie jak nasze, trwożą się. Ojciec Święty Franciszek w modlitwie Regina Coeli w dniu 10 maja 2020 r. podaje dwa środki zaradzające trwodze.
To słowa: „We mnie wierzcie” oraz „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. […] Idę przecież przygotować wam miejsce”. Winniśmy nasze trwogi przynosić do Jezusa i ufnie powierzać się Jemu. Do domu Ojca zaś winniśmy zdążać „drogą pokornej modlitwy, łagodności, ufności, służby dla innych”. Drodzy Darczyńcy, niech ta droga wzajemnej służby i odpowiedzialności za siebie nawzajem jeszcze bardziej rozkwita w tym trudnym czasie, Pan zaś niech umacnia Wasze życie, darząc błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami.

O nas w mediach

M. Kowalska, Adopcja Serca – zjazd szkół uczestniczących w programie, 14.06.2019 Radio Lublin
Poranek między Wisłą i Bugiem, 17.06.2019 (od min. 13:15) TVP Lublin
Między Ziemią a Niebem, 21.07.2019, (od min. 19:45) TVP
Dzień Adopcji Serca – ratunek dla afrykańskich dzieci bez środków do życia, 27.07.2019 eKAI
Piknik Misyjny w Posadowie, 12.07.2020 Radio Lublin
Parafia św. Józefa

Menu