MAITRI

XLIII Spotkanie Krajowe Ruchu „Maitri” w Poznaniu


XLIII Spotkanie Krajowe Ruchu „Maitri” odbyło się 11-13 października w Poznaniu. Program tego jednego z najważniejszych rocznych spotkań dla całej maitrowskiej wspólnoty obfitował w liczne wydarzenia. Myślą przewodnią było: „Niech nasze czyny wielbią Ciebie Boże”.
Piątkowy wieczór rozpoczął się przepięknym koncertem chóru kameralnego „Dysonans” w poznańskiej katedrze. Kolejnym punktem programu była dyskusja o przyszłości Ruchu, którą poprowadził Tadeusz Mikulski. Padło kilka ważnych pytań: Co nas jednoczy? Czy mamy być otwarci? Co robimy, a co czujemy? Dlaczego jest nas tak mało i dlaczego Ruch zanika? Padło kilka ważnych odpowiedzi. Wierność Jezusowi to jest nasz główny cel. Zawsze byliśmy kameralni. Musimy wyjść na zewnątrz np. poprzez stronę internetową, bo sytuacja społeczno-polityczna się zmieniła. Ludzie się przyzwyczaili do profesjonalizacji działań, również wśród organizacji pozarządowych. Wiele jest organizacji, które pomagają, ale robią to profesjonalnie. Ludzie obecnie dają pieniądze, ale interesuje ich tylko ogólny kontekst. Zatem jaką drogą mamy podążać? Na pewno trzeba udrożnić formacyjny charakter Ruchu.
W sobotę odbyła się konferencja ks. Andrzeja Panasiuka, naszego duszpasterza krajowego. Miała ona charakter medytacyjny, a jej mottem było: „Niech nasze czyny wielbią Ciebie Panie”. Ks. Andrzej podkreślił, że ważne jest, aby wszystkie treści, którymi się karmimy, zaczynały się od „Chcę”. Będziemy to wyrażać poprzez styl życia, a ludziom poprzez okazywaną miłość. Jaki jest zamysł Boga wobec człowieka? Każda wspólnota może odnaleźć Boga w Bożym zamyśle! Ks. Andrzej wskazał, iż przede wszystkim dar z siebie samego będzie darem, a nie rzeczy materialne. Kluczem zatem do zrozumienia działania w „Maitri” jest Kościół. Współdziałanie jest ważne, choć zagraża nam nadmierny totalny indywidualizm. W Ruchu każdy ma być sobą, aby Ruch był wspólnotą. Każdy musi mieć przestrzeń na swoje działanie. Na koniec ks. Andrzej podkreślił, iż istotne jest, ile miłości włożyliśmy w działanie, a nie to, ile zrobiliśmy!
Z kolei w swojej prelekcji Wojciech Zięba zauważył, iż w Ruchu nie ma już dyskusji o ubogich, o charyzmacie Ruchu. Papież Franciszek w swojej encyklice poświęconej kwestii ekologii uwrażliwiał na kwestie ekologiczne, ponieważ są one związane również z biedą. Wyzysk ekologiczny jest bowiem wyzyskiem biednych (jest to m.in. nadmierna eksploatacja źródeł naturalnych w Afryce). Ważne jest, aby „nawrócić się ekologicznie”, tzn. zmienić swój styl życia. Konsumpcyjny styl życia krajów bogatej Północy powoduje narastanie „długu ekologicznego” nie tylko w stosunku do krajów ubogich, ale również w stosunku do przyszłych pokoleń. Jednym z bardziej poruszających punktów programu Spotkania Krajowego było świadectwo Alicji Kajak-Zięby. Jako misjonarka świecka Ala spędziła 15 lat na misjach w krajach afrykańskich. Niezwykłe było przeżywanie swojej wiary i posługi wśród Pigmejów w Kamerunie. Jednak jednym z najtrudniejszych doświadczeń była praca wśród głodujących w Burundi, jednego z najbiedniejszych krajów Afryki.
Wieczorem odbyła się kolejna dyskusja o przyszłości Ruchu. W czterech grupach dyskutowaliśmy nad różnymi zagadnieniami. W naszej grupie dyskutowaliśmy o problemach związanych z jednością Ruchu. Stwierdziliśmy, iż są trzy główne problemy dotyczące tej kwestii. Po pierwsze jest to aspekt prawny (nie ma jednej centrali z osobowością prawną, różne formy organizacyjno-prawne, nie jest ustalone, do kogo należy znak i nazwa Ruchu; czy jest to zastrzeżone). Po drugie, problemem są kwestie organizacyjne, bo każda wspólnota robi inne projekty i trudno to skoordynować. Po trzecie, aspekt formacyjny wymaga większego przepracowania.
Po dyskusji odbyło się głosowanie nad częścią zapisów statutu, a późnym wieczorem spotkanie Rady Stałej i Rady Wspólnot. Z kolei w niedzielny poranek autorka tej relacji musiała udać się na pociąg, zatem ominęło ją spotkanie z jednym z poznańskich biskupów pomocniczych ks. bp. Damianem Brylem.
Niewątpliwie XLIII Spotkanie Krajowe Ruchu „Maitri” było bardzo ubogacającym doświadczeniem, nie tylko pod względem licznych dyskusji (m.in. o przyszłości Ruchu), ale także pod względem duchowym. Wyjeżdżając, pozostajemy wciąż z aktualną myślą, parafrazując motto przewodnie XLIII Spotkania: w jaki sposób moje czyny – zwłaszcza w kontekście uczestnictwa w „Maitri” – wielbią Ciebie Boże?! Na koniec, warto podkreślić profesjonalne przygotowanie tego wydarzenia pod względem organizacyjnym przez wspólnotę poznańską. Dziękujemy!

O nas w mediach

M. Kowalska, Adopcja Serca – zjazd szkół uczestniczących w programie, 14.06.2019 Radio Lublin
Poranek między Wisłą i Bugiem, 17.06.2019 (od min. 13:15) TVP Lublin
Między Ziemią a Niebem, 21.07.2019, (od min. 19:45) TVP
Dzień Adopcji Serca – ratunek dla afrykańskich dzieci bez środków do życia, 27.07.2019 eKAI
Piknik Misyjny w Posadowie, 12.07.2020 Radio Lublin
Parafia św. Józefa

Menu