MAITRI

Formacja


Ruch „Maitri” jest członkiem założycielem Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Mamy swoją formację, organizujemy konferencje i rekolekcje, na które zapraszamy również naszych Darczyńców i Wolontariuszy. We wrześniu nasza wspólnota rozpoczęła nowy cykl formacji. Na comiesięcznych spotkaniach spotykaliśmy się na wspólnej Eucharystii oraz konferencji wygłaszanej przez duszpasterza wspólnoty, ks. dr. Adama Baba. Spotkania były otwarte także dla Rodziców Adopcyjnych. 13 września konferencja nosiła tytuł „Budzenie wrażliwości sumień i otwieranie ludzkich serc na godność ludzi najbiedniejszych”. Jak podkreślił ks. Adam, wrażliwość na drugiego człowieka nie wynika tylko z wiary. Nie należy zapominać, iż są różne poziomy naszego życiowego startu (pewna przypadkowość sytuacji tego, iż urodziliśmy się np. w Polsce), dlatego też z pokorą należy podchodzić do stosunkowo lepszej sytuacji życiowej. Jednak nabycie pewnej pokory, dystansu do bogactwa (ale też np. pracy) wynika z wiary; z tego, iż Jezus nie stawiał się nigdy na pozycji uprzywilejowanej. Zbytnie zatem przywiązanie do rzeczy materialnych może powodować zahamowanie życia duchowego.
Należy postawić sobie pytanie: co nas hamuje w rozwoju duchowych? 11 października w spotkaniu uczestniczyły dwie nowe członkinie grupy – Małgorzata i Elżbieta. W konferencji na temat „Szukanie dróg pojednania między zamożnymi i biednymi” ksiądz Adam przypomniał, że w Ruchu „Maitri” panuje duch chrześcijańskiej wrażliwości na bliźniego doświadczającego biedę, zaś nasze świadectwo budzi innych ludzi do postawy wrażliwości.
Budowanie kultury wrażliwości jest rzeczą bardzo istotną, gdyż człowiek łatwo ulega pokusie zbudowania „muru” izolującego nas od potrzebujących. Z drugiej strony taka bariera oznacza istnienie nieufności między zamożnymi i biednymi. Jednak jeśli poświęcimy swój czas i energię na pomoc potrzebującym, to ta bariera zaczyna topnieć i przestajemy tych ludzi potępiać. Kontakt z biednymi sprawia, że zaczynamy inaczej ich postrzegać, mniej krytykować, a więcej rozumieć. Widzimy, że chociaż źle czynią, to nie potępiamy ich, gdyż potrafimy odróżnić uczynek od człowieka. Osobą o wielkiej wrażliwości na biednych był święty brat Albert Chmielowski. Choć był artystą, człowiekiem znanym i zamożnym, to obserwował biedę. Czuł potrzebę „spłacenia długu” za dary, jakie otrzymał od Boga, pomagając uboższym niż on. Podjął więc decyzję o porzuceniu życia w dostatku i przeniesieniu się do biednych, wejściu – dosłownie – w ich środowisko.
7 listopada, wyjątkowo w czwartek, odbyło się kolejne spotkanie formacyjne. Ks. Bab wygłosił konferencję pod tytułem „Ograniczanie w życiu codziennym własnych wydatków i potrzeb oraz dzielenie się  potrzebującymi braćmi na Globalnym Południu i wokół nas: cnota ubóstwa, zasada być nad mieć”. Wskazał, że jeśli człowiek nie spotyka Boga, to będzie on skłonny kultywować coś innego – innego człowieka, rzecz. Podporządkuje się temu, a dobra staną się nadrzędną wartością. Dlatego potrzebny nam jest umiar w korzystaniu z wielu dóbr, ćwiczenie się w nim. To daje prawdziwą wolność! 13 grudnia duszpasterz lubelskiej wspólnoty Ruchu „Maitri” wygłosił konferencję pt. „Szukanie dróg zbliżenia z tymi, którym pomagamy: godność człowieka, zasada solidarności wg św. Jana Pawła II”.

Wielkopostny Dzień Skupienia w 2019 roku

O nas w mediach

M. Kowalska, Adopcja Serca – zjazd szkół uczestniczących w programie, 14.06.2019 Radio Lublin
Poranek między Wisłą i Bugiem, 17.06.2019 (od min. 13:15) TVP Lublin
Między Ziemią a Niebem, 21.07.2019, (od min. 19:45) TVP
Dzień Adopcji Serca – ratunek dla afrykańskich dzieci bez środków do życia, 27.07.2019 eKAI
Piknik Misyjny w Posadowie, 12.07.2020 Radio Lublin
Parafia św. Józefa

Menu