MAITRI

LUBELSKA WSPÓLNOTA RUCHU SOLIDARNOŚCI


Z UBOGIMI TRZECIEGO ŚWIATA "MAITRI"

résumé | summary

Ruch "Maitri" jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.
O naszym Ruchu na stronie Konferencji Episkopatu Polski [1]


Aktualności

Dzisiaj Afryka jest areną rywalizacji obcych potęg. Czyja będzie Afryka? Zobacz odcinek programu telewizyjnego "Co dalej?", przygotowany przez zespół Centrum Kultury i Historii TVP [1].
O podobieństwach i różnicach między Tanzanią a Kenią, ich historii, wyzwaniach dnia dzisiejszego, bogactwie kulturowym i językowym i wielu innych sprawach możesz posłuchać w audycji Globalny Punkt Spojrzenia Radia Lublin [2].
Wspólnota poznańska wspiera ofiary trzęsienia ziemi w Syrii [3].


Szanowni Rodzice Adopcyjni, Darczyńcy, Wolontariusze i Sympatycy naszego Ruchu!
W tym roku prosimy o przekazanie 1,5% podatku na Stowarzyszenie Ruchu „Maitri”,
KRS 0000364214 koniecznie z dopiskiem „Remont szkoły w Ugandzie”.
Fragment projektu nadesłanego z parafii Tapac:
Konieczność remontu szkoły podstawowej Kaleuro wynika z rosnącej liczby mieszkańców wioski Kaleuro, a ze względu na względny spokój i bezpieczeństwo większość ludzi osiedliła się w okolicy.
Populacja Kaleuro nie ma obecnie stałych i solidnych sal lekcyjnych nadających się do uczęszczania na zajęcia. Jedyną strukturą są półstały budynek, który powstał kilka lat temu. Jednak w porze deszczowej prowadzenie lekcji staje się niemożliwe ze względu na to, że obecny półstały budynek nie ma drzwi i okien. Wiatry i woda mogą przenikać do budynku z powodu braku odpowiedniego muru.
Proponowany remont budynku szkolnego umożliwi wykorzystanie go jako dogodnego miejsca do nauki. Sale dydaktyczne będą również wykorzystywane do nauczania katechezy i przygotowania do sakramentów dzieci i rodziców. Sale lekcyjne będą centrum i punktem odniesienia Wspólnoty w tym obszarze, w którym będą prowadzone wszystkie działania, w tym działania na rzecz sprawiedliwości i pokoju, rozwoju kobiet, mężczyzn, dzieci i młodzieży. To z kolei wzmocni formację wiary i rozwój społeczny naszego ludu.

Więcej informacji.

Szkoła w Ugandzie

Szkoła w Ugandzie

Szkoła w Ugandzie

Szkoła w Ugandzie


Informator Lubelski 2022

Każdego roku rodzice adopcyjni otrzymują sprawozdanie z działalności wspólnoty lubelskiej w postaci wersji papierowej Informatora Lubelskiego. Na podstronie Adopcja znajdują się dane liczbowe dotyczące Adopcji Serca w latach 2019-2020, a na podstronie Projekty - statystyki dotyczące liczby dzieci adopcyjnych, wpłat i projektów wspierających Adopcję Serca w latach 2015-2020. Archiwalne wydania Informatora za poprzednie lata 2016-2022:
Informator Lubelski 2022 za rok 2021.
Informator Lubelski 2021 za rok 2020.
Informator Lubelski 2020 za rok 2019.
Informator Lubelski 2019 za rok 2018.
Informator Lubelski 2018 za rok 2017.
Informator Lubelski 2017 za rok 2016.
Informator Lubelski 2016 za rok 2015.


Zapraszamy na wolontariuszy - tłumaczy do pomocy w dziele pomocy dzieciom.

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata "Maitri" jest organizacją, która zajmuje się przede wszystkim edukacją dzieci w Afryce. Poprzez program Adopcja Serca obejmujemy patronatem ubogie dzieci i młodzież z Afryki w celu zapewnienia im nauki w szkole i pomoc w utrzymaniu, a przez korespondencję z darczyńcami (rodzicami adopcyjnymi w Polsce) można zbudować relacje między dziećmi a rodzicami adopcyjnymi i mieć wpływ na ich rozwój. W Ruchu odpowiadam za wolontariuszy tłumaczy (sama też jestem wolontariuszką). Obecnie jest nas 10 osób i brakuje nam trochę rąk do pracy, zwłaszcza w okresach przedświątecznych. Mamy pod opieką 520 podopiecznych (jako ośrodek lubelski) i każde z tych dzieci oraz rodzic adopcyjny pisze co najmniej jeden list rocznie. Tłumaczymy głównie z języka francuskiego i odwrotnie. Nasze dzieci, którymi się zajmujemy pochodzą z Rwandy, Burundi, Konga, Kamerunu oraz z Ugandy (tam jednym z języków obowiązujących jest jęz. angielski). Zeskanowane listy przesyłam mailowo (jest to taka praktyka online, która w obecnym okresie wydaje się dosyć atrakcyjna:).
Serdecznie zapraszam do współpracy!
Monika Sidor
Więcej o możliwości pomocy na podstronie Pomoc.


Poznaj Afrykę, aby ją zrozumieć

Dziedzictwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze Afryki jest bardzo bogate. Jednocześnie jest wiele zagrożeń, np. dla parków narodowych.
Kraje afrykańskie potrzebują wykształconych ludzi, aby rozwiązać nie tylko własne problemy ekonomiczne, ale również ratować wspólne dziedzictwo ludzkości. Adopcja Serca umożliwia pomoc dzieciom Afryki w zdobyciu wykształcenia.
Według UNICEF, inwestowanie w najmniej uprzywilejowane dzieci może mieć natychmiastowe i długotrwałe korzyści, np. średnio każdy dodatkowy rok nauki umożliwia wzrost przyszłego dochodu osobistego o około 10% [1].

Artykuły naszego czytelnika poświęcone dziedzictwu Afryki

Laureat naszych konkursów: "Fauna i flora Afryki" i "Historia Afryki", pasjonat światowego dziedzictwa UNESCO i jednocześnie rodzic adopcyjny, krafal przysłał artykuły:
8.03.21 - Tanzania - od kolebki ludzkości do śniegów Kilimandżaro,
7.02.21 - Przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo Ugandy,
19.01.21 - Przyrodnicze dziedzictwo w
Demokratycznej Republice Konga - cel pierwszej wycieczki do Afryki.

Film "Życie Jezusa" [1]

Żywność, którą się wyrzuca, jest niejako żywnością kradzioną ze stołu ubogich, tych, którzy głodują.
Papież Franciszek


Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.
Matka Teresa z Kalkuty


Movement de Solidarité avec les Pauvres du Tiers Monde MAITRI - résumé


Afrique TV5Monde [1]

Movement of Solidarity with the Poor of the Third World MAITRI - summary


Invest Africa [1]

Festyn w SP28
Festyn w SP 28

Festyn w SP28
Festyn w SP 28


Ta strona została odwiedzona 425 razy od 14 stycznia 2023 roku.


<

Spis Treści

Adopcja Serca

Adopcja Serca

Głównym dziełem Ruchu „Maitri” jest „Adopcja Serca”. Film "Bilet do Nieba" [1] przedstawia opis i genezę programu oczami misjonarzy, Rodziców Adopcyjnych, wolontariuszy i pracowników Ruchu "Maitri"..
"Każdy może nieść pomoc" [2] mówi Sania z Rwandy.

czytaj więcej...

Projekty wspierające

Są to projekty nadsyłane z misji, np. dożywianie dzieci w szkole, leczenie, budowa studni, budowa ogrodzenia wokół szkoły czy nawet pomoc w budowie szkoły.
Na podstronie projekty zrealizowane umieszczamy zdjęcia ilustrujące efekt projektu, ewentualnie list z podziękowaniami.

czytaj więcej...
Z krajów misyjnych

Z krajów misyjnych

Tutaj znajdziesz: Listy nadesłane z misji.
Galerie zdjęć: Pomoc trędowatym w Chazi w Tanzanii (wpólnota "Maitri" w Bytomiu), D.R. Konga, Rwanda, Etiopia - Archiwum Maitri


Recenzja "Posyłam Was: wspomnienia z pracy misyjnej w Burundi i Rwandzie". Objawienia w Kibeho


Charakterystyka krajów misyjnych: Afryka Zachodnia
Afryka Środkowa: Kamerun, Republika Środkowoafrykańska...
Afryka Wielkich Jezior, Tanzania i Uganda
ZLECAF szansą dla Afryki
Gospodarka krajów misyjnych


Notatki lub artykuły dotyczące sytuacji w krajach, w których znajdują się wspierane przez nas misje: Wydarzenia i problemy...


(3.11): Cmentarz polski w Morogoro w Tanzanii - czytaj więcej...
Polecamy książki i filmy

Kącik edukacyjny

Wykaz podstawowej literatury dotyczącej krajów misyjnych; książki lub filmy na Youtube o naszych bohaterach...


Konkurs wiedzy o Afryce 2019 (I Zjazd Szkół).
Quizy z odpowiedziami:
Stolice państw afrykańskich
Ludy Afryki
Mapa Afryki
Fauna i flora Afryki
Historia Afryki


Historia państw Afryki w wielkim skrócie
Przysłowia afrykańskie
Trzy bajki tanzańskie
Niektóre tradycyjne potrawy na Boże Narodzenie w Afryce.
Z Tanzanii: Taniec z wężem cz. 1, cz. 2

Afryka - tu się zaczęła historia Homo sapiens. Czytaj więcej...

Kronika roku 2023

16.02

Napłynęła prośba o wsparcie finansowe z Ntamungengi w Republice Demokratycznej Konga, gdzie od roku trwają działania wojenne.


Spotkanie opłatkowe 14.01.2023

Spotkanie opłatkowe 2023

Spotkanie było okazją do podsumowania roku 2022.


Menu: