MAITRI

LUBELSKA WSPÓLNOTA RUCHU SOLIDARNOŚCI


Z UBOGIMI TRZECIEGO ŚWIATA "MAITRI"

Ruch "Maitri" jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.

Spis treści | Kronika roku 2024 | résumé | summary


Aktualności

Opłatek

W czasie wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Tanzanii w Dar es Salaam obecni byli również dr Konrad Czernichowski pracownik UMCS i wykładowca na katolickim uniwersytecie w Morongoro: Jordan University College oraz ojciec Górka misjonarz w Tanzanii i wykładowca na Jordan University College.
Prezydenci obu krajów Andrzej Duda oraz Samia Suluhu Hassan rozmawiali o możliwościach dalszego rozwoju współpracy między Polską a Tanzanią m.in. w zakresie turystyki, rolnictwa, nowoczesnego przemysłu, technologii informatyczno–telekomunikacyjnych, zarządzania zasobami wodnymi i edukacji.

Zmiana wysokości składek w Adopcji Serca

Od 1 stycznia uległy zmianie kwoty składek w ramach programu Adopcja Serca. Jest to wzrost o 2 euro, czyli 15 euro miesięcznie dla dzieci w szkole podstawowej i 19 euro miesięcznie dla dzieci w szkole średniej. Przy przeliczeniu prosimy o uwzględnieniu aktualnego kursu Banku Pekao S.A. i zaokrągleniu do pełnej złotówki.


Przekaż 1,5% podatku dla głodujących

Prosimy o pomoc dla głodujących dzieci w parafii Esseng w Kamerunie.
Przekaż 1,5% podatku na Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI, KRS 0000364214, koniecznie z podaniem celu szczegółowego: dożywianie w Esseng.


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem "My a Trzeci Świat".


Szanowni Rodzice Adopcyjni, Darczyńcy, Wolontariusze i Sympatycy naszego Ruchu!
Na podstronie Adopcja znajdują się dane liczbowe dotyczące Adopcji Serca w latach 2019-2022, na podstronie Projekty zrealizowane podane są projekty pomocowe zrealizowane w roku 2022, a na podstronie Projekty - statystyki dotyczące liczby dzieci adopcyjnych, wpłat i projektów wspierających Adopcję Serca w latach 2015-2022. Można tam też zapoznać się z aktualnymi projektami.


Zapraszamy na wolontariuszy - tłumaczy do pomocy w dziele pomocy dzieciom.

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata "Maitri" jest organizacją, która zajmuje się przede wszystkim edukacją dzieci w Afryce. Poprzez program Adopcja Serca obejmujemy patronatem ubogie dzieci i młodzież z Afryki w celu zapewnienia im nauki w szkole i pomoc w utrzymaniu, a przez korespondencję z darczyńcami (rodzicami adopcyjnymi w Polsce) można zbudować relacje między dziećmi a rodzicami adopcyjnymi i mieć wpływ na ich rozwój. W Ruchu odpowiadam za wolontariuszy tłumaczy (sama też jestem wolontariuszką). Obecnie jest nas 10 osób i brakuje nam trochę rąk do pracy, zwłaszcza w okresach przedświątecznych. Mamy pod opieką 520 podopiecznych (jako ośrodek lubelski) i każde z tych dzieci oraz rodzic adopcyjny pisze co najmniej jeden list rocznie. Tłumaczymy głównie z języka francuskiego i odwrotnie. Nasze dzieci, którymi się zajmujemy pochodzą z Rwandy, Burundi, Konga, Kamerunu oraz z Ugandy (tam jednym z języków obowiązujących jest jęz. angielski). Zeskanowane listy przesyłam mailowo (jest to taka praktyka online, która w obecnym okresie wydaje się dosyć atrakcyjna:).
Serdecznie zapraszam do współpracy!
Monika Sidor
Więcej o możliwości pomocy na podstronie Pomoc.


Informator Lubelski

Każdego roku rodzice adopcyjni otrzymują sprawozdanie z działalności wspólnoty lubelskiej w postaci wersji papierowej Informatora Lubelskiego. Archiwalne wydania Informatora za poprzednie lata 2016-2022:
Informator Lubelski 2022 za rok 2021.
Informator Lubelski 2021 za rok 2020.
Informator Lubelski 2020 za rok 2019.
Informator 2020 wersja online
Informator Lubelski 2019 za rok 2018.
Informator Lubelski 2018 za rok 2017.
Informator Lubelski 2017 za rok 2016.
Informator Lubelski 2016 za rok 2015.

Film "Życie Jezusa" [1]

Żywność, którą się wyrzuca, jest niejako żywnością kradzioną ze stołu ubogich, tych, którzy głodują.
Papież Franciszek


Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.
Matka Teresa z Kalkuty


Movement de Solidarité avec les Pauvres du Tiers Monde MAITRI - résumé


Afrique TV5Monde [1]

Movement of Solidarity with the Poor of the Third World MAITRI - summary


Invest Africa [1]


Ta strona została odwiedzona 238 razy od 30 grudnia 2023 roku.


<

Spis Treści

Adopcja Serca

Adopcja Serca

Głównym dziełem Ruchu „Maitri” jest „Adopcja Serca”, która umożliwia pomoc dzieciom w zdobyciu wykształcenia.
Według UNICEF, inwestowanie w najmniej uprzywilejowane dzieci może mieć natychmiastowe i długotrwałe korzyści, np. średnio każdy dodatkowy rok nauki umożliwia wzrost przyszłego dochodu osobistego o około 10% [1]. Film "Bilet do Nieba" [2] przedstawia opis i genezę programu oczami misjonarzy, Rodziców Adopcyjnych, wolontariuszy i pracowników Ruchu "Maitri"..
"Każdy może nieść pomoc" [3] mówi Sania z Rwandy.

czytaj więcej...

Projekty wspierające

Są to projekty nadsyłane z misji, np. dożywianie dzieci w szkole, leczenie, budowa studni, budowa ogrodzenia wokół szkoły czy nawet pomoc w budowie szkoły.
Na podstronie projekty zrealizowane umieszczamy zdjęcia ilustrujące efekt projektu, ewentualnie list z podziękowaniami.

czytaj więcej...
Z krajów misyjnych

Z krajów misyjnych

Tutaj znajdziesz: Listy nadesłane z misji.
Galerie zdjęć: Pomoc trędowatym w Chazi w Tanzanii (wpólnota "Maitri" w Bytomiu), D.R. Konga, Rwanda, Etiopia - Archiwum Maitri


Recenzja "Posyłam Was: wspomnienia z pracy misyjnej w Burundi i Rwandzie". Objawienia w Kibeho


Charakterystyka krajów misyjnych: Afryka Zachodnia
Afryka Środkowa: Kamerun, Republika Środkowoafrykańska...
Afryka Wielkich Jezior, Tanzania i Uganda
ZLECAF szansą dla Afryki
Gospodarka krajów misyjnych


Notatki lub artykuły dotyczące sytuacji w krajach, w których znajdują się wspierane przez nas misje: Wydarzenia i problemy...


Cmentarz polski w Morogoro w Tanzanii - czytaj więcej...

Artykuły naszego czytelnika i rodzica adopcyjnego (krafal)
8.03.21 - Tanzania - od kolebki ludzkości do śniegów Kilimandżaro,
7.02.21 - Przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo Ugandy,
19.01.21 - Przyrodnicze dziedzictwo w
Demokratycznej Republice Konga - cel pierwszej wycieczki do Afryki.

Polecamy książki i filmy

Kącik edukacyjny

Wykaz podstawowej literatury dotyczącej krajów misyjnych; książki lub filmy na Youtube o naszych bohaterach...


Konkurs wiedzy o Afryce 2019 (I Zjazd Szkół).
Quizy z odpowiedziami:
Stolice państw afrykańskich
Ludy Afryki
Mapa Afryki
Fauna i flora Afryki
Historia Afryki


Historia państw Afryki w wielkim skrócie
Przysłowia afrykańskie
Trzy bajki tanzańskie
Niektóre tradycyjne potrawy na Boże Narodzenie w Afryce.
Z Tanzanii: Taniec z wężem cz. 1, cz. 2

Czyja będzie Afryka? Program "Co dalej?", przygotowany przez zespół Centrum Kultury i Historii TVP z udziałem dr Konrada Czernichowskiego [1].
Dr Konrad Czernichowski w audycji Globalny Punkt Spojrzenia Radia Lublin o podobieństwach i różnicach między Tanzanią a Kenią, ich historii, wyzwaniach dnia dzisiejszego, bogactwie kulturowym i językowym... [2].

Afryka - tu się zaczęła historia Homo sapiens. Czytaj więcej...

Kronika roku 2024

Spotkanie opłatkowe 14 stycznia

Opłatek

Na spotkaniu opłatkowym w tym roku byli obecni tłumacze, wolontariusze ze szkoły podstawowej nr 28, studenci z Rwandy i Tanzanii i sympatycy Ruchu. Agnieszka Goliszek przypomniała najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku, a Modeste z Rwandy przedstawił działalność Adopcji Serca w swoim kraju.

Menu: