MAITRI

LUBELSKA WSPÓLNOTA RUCHU SOLIDARNOŚCI


Z UBOGIMI TRZECIEGO ŚWIATA "MAITRI"

Linki zewnętrzne podane są w nawiasach [], numeracja zaczyna się od 1 dla każdego wpisu (tematu).

21.11 Podziekowania od studentki, która uzyskała wparcie finansowe (oryginał w języku angielskim i tłumaczenie). Czytaj więcej...


Służba chorym na trąd w Tanzanii

Wspólnota bytomska Ruchu „Maitri” była sponsorem obiadu dla chorych na trąd w Tanzanii 16 listopada 2021 oraz udzieliła wsparcia przedsiębiorczości wśród tych chorych na trąd, którym zniekształcenia kończyn nie przeszkadzają pracować. Zostało wytypowanych 10 osób zdolnych i gotowych do prowadzenia drobnego biznesu. Czytaj więcej...

Posłuchaj pieśni Tunakushukuru Mungu (Dziękujemy Bogu) w swahili [1] w wykonaniu chóru Św. Jana Pawła II w Jordan University College.


Ujęcie w Morogoro
Nowe ujęcie wody w Morogoro


MAITRI droga do Betlejem

ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA – LUBLIN – 11 GRUDNIA 2021 R.
9.00-9.30 – Powitanie uczestników
9.30-10.00 – Konferencja – O. Andrzej
10.00-11.00 – Msza Św.
11.00-11.30 – Przerwa na kawę
11.30-12.00 – Konferencja – O. Andrzej
12.00-12.45 – Praca w grupach
12.45-13.30 – Obiad
13.30-14.00 – Słowo od Jacka
14.00-14.45 – Dzielenie się
14.45-15.00 – Koronka, rozesłanie

Miejscem spotkania są gościnne progi kościoła pw. Św. Józefa, ul. Filaretów 7 w Lublinie.
Gospodarzem parafii jest Ksiądz Proboszcz Andrzej Szulej, opiekun lubelskiej wspólnoty Maitri.
Duchowym przewodnikiem jest nasz duszpasterz Ks. Andrzej Panasiuk.
Na uczestników spotkania czeka dobre śniadanie. Możliwość podwiezienia na miejsce z dworca PKP lub PKS samochodami członków lubelskiej wspólnoty. Osoby chętne proszone są o kierowanie zgłoszeń do Agnieszki Strycharczuk (tel. 606 742 710).
Obiad w formie kateringu, płatny na miejscu (22 zł).
Istnieje także możliwość wykupienia noclegu z 10/11 grudnia u Ojców Białych w Natalinie w cenie 35 zł/osoba (pokoje 2 lub 3 osobowe), zgłoszenia do 30 listopada włącznie należy kierować do Agnieszki Goliszek (tel. 606 365 296, mail: aga32go[at]gmail.com).
LUBELSKA WSPÓLNOTA SERDECZNIE ZAPRASZA. DO MIŁEGO ZOBACZENIA


Numer 3-4 "My a Trzeci Świat" [1].

Informator Lubelski 2021

Każdego roku rodzice adopcyjni otrzymują sprawozdanie z działalności wspólnoty lubelskiej w postaci wersji papierowej Informatora Lubelskiego. Na podstronie Adopcja znajdują się dane liczbowe dotyczące Adopcji Serca w latach 2019-2020, a na podstronie Projekty - statystyki dotyczące liczby dzieci adopcyjnych, wpłat i projektów wspierających Adopcję Serca w latach 2015-2020. Archiwalne wydania Informatora za poprzednie lata 2020-2016:
Informator Lubelski 2020 za rok 2019.
Informator Lubelski 2019 za rok 2018.
Informator Lubelski 2018 za rok 2017.
Informator Lubelski 2017 za rok 2016.
Informator Lubelski 2016 za rok 2015.


Poznaj Afrykę, aby ją zrozumieć

Dziedzictwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze Afryki jest bardzo bogate. Jednocześnie jest wiele zagrożeń, np. dla parków narodowych.
Kraje afrykańskie potrzebują wykształconych ludzi, aby rozwiązać nie tylko własne problemy ekonomiczne, ale również ratować wspólne dziedzictwo ludzkości. Adopcja Serca umożliwia pomoc dzieciom Afryki w zdobyciu wykształcenia.
Według UNICEF, inwestowanie w najmniej uprzywilejowane dzieci może mieć natychmiastowe i długotrwałe korzyści, np. średnio każdy dodatkowy rok nauki umożliwia wzrost przyszłego dochodu osobistego o około 10% [1].

Artykuły naszego czytelnika poświęcone dziedzictwu Afryki

Laureat naszych konkursów: "Fauna i flora Afryki" i "Historia Afryki", pasjonat światowego dziedzictwa UNESCO i jednocześnie rodzic adopcyjny, krafal przysłał artykuły:
8.03.21 - Tanzania - od kolebki ludzkości do śniegów Kilimandżaro,
7.02.21 - Przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo Ugandy,
19.01.21 - Przyrodnicze dziedzictwo w
Demokratycznej Republice Konga - cel pierwszej wycieczki do Afryki.

Film "Życie Jezusa" [1]

Żywność, którą się wyrzuca, jest niejako żywnością kradzioną ze stołu ubogich, tych, którzy głodują.
Papież Franciszek


Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.
Matka Teresa z Kalkuty


Wielkopostny numer gazetki "My a Trzeci Świat - edycja poznańska" [1].

Movement de Solidarité avec les Pauvres du Tiers Monde MAITRI - résumé


Afrique TV5Monde [1]

Movement of Solidarity with the Poor of the Third World MAITRI - summary


DDA SP28
Dzień Dziecka Afrykańskiego w SP nr 28


Ta strona została odwiedzona 267 razy od 17 października 2021 roku.


<

Spis Treści

Adopcja Serca

Adopcja Serca

Głównym dziełem Ruchu „Maitri” jest „Adopcja Serca”. Film "Bilet do Nieba" [1] przedstawia opis i genezę programu oczami misjonarzy, Rodziców Adopcyjnych, wolontariuszy i pracowników Ruchu "Maitri"..
"Każdy może nieść pomoc" [2] mówi Sania z Rwandy.

czytaj więcej...

Projekty wspierające

Są to projekty nadsyłane z misji, np. dożywianie dzieci w szkole, leczenie, budowa studni, budowa ogrodzenia wokół szkoły czy nawet pomoc w budowie szkoły.
Na podstronie projekty zrealizowane umieszczamy zdjęcia ilustrujące efekt projektu, ewentualnie list z podziękowaniami.

czytaj więcej...
Z krajów misyjnych

Z krajów misyjnych

Tutaj znajdziesz: Listy nadesłane z misji.
Galerie zdjęć: Pomoc trędowatym w Chazi w Tanzanii (wpólnota "Maitri" w Bytomiu), D.R. Konga, Rwanda, Etiopia - Archiwum Maitri


Recenzja "Posyłam Was: wspomnienia z pracy misyjnej w Burundi i Rwandzie". Objawienia w Kibeho


Charakterystyka krajów misyjnych: Afryka Zachodnia
Afryka Środkowa: Kamerun, Republika Środkowoafrykańska...
Afryka Wielkich Jezior, Tanzania i Uganda
ZLECAF szansą dla Afryki
Gospodarka krajów misyjnych


Notatki lub artykuły dotyczące sytuacji w krajach, w których znajdują się wspierane przez nas misje: Wydarzenia i problemy...


(3.11): Cmentarz polski w Morogoro w Tanzanii - czytaj więcej...
Polecamy książki i filmy

Kącik edukacyjny

Wykaz podstawowej literatury dotyczącej krajów misyjnych; książki lub filmy na Youtube o naszych bohaterach...


Konkurs wiedzy o Afryce 2019 (I Zjazd Szkół).
Quizy z odpowiedziami:
Stolice państw afrykańskich
Ludy Afryki
Mapa Afryki
Fauna i flora Afryki
Historia Afryki


Historia państw Afryki w wielkim skrócie
Przysłowia afrykańskie
Trzy bajki tanzańskie
Niektóre tradycyjne potrawy na Boże Narodzenie w Afryce.
Z Tanzanii: Taniec z wężem cz. 1, cz. 2

Afryka - tu się zaczęła historia Homo sapiens. Czytaj więcej...

Kronika roku 2021

25.10 Z Burkina Faso: popłynęła woda ze studni, która była projektem w Burkina Faso, 3 filmiki: film 1, film 2 i film 3.


16-17.10 - 45. Spotkanie Krajowe Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata "Maitri" w Centrum Misji Afrykańskich [1] w Borzęcinie Dużym.


14.09 - W wyniku wyborów na kolejne 3 lata (2021-2024) Odpowiedzialną za Ruch "Maitri" w Lublinie została Agnieszka Goliszek, animatorem Ruchu - Barbara Mielecka, a skarbnikiem - Artur Salamon. Módlmy się o opiekę Bożą nad nimi.
Agnieszka Goliszek jest wieloletnim nauczycielem języka angielskiego i oligofrenopedagogiem w Gimnazjum nr 11 oraz Szkole Podstawowej nr 28 w Lublinie. W obu szkołach prowadzi akcję Adopcja Serca od roku 2004, opiekując się trojgiem dzieci z Republiki Demokratycznej Konga. Organizuje wraz z uczniami liczne akcje charytatywne: koncerty, loterie, kiermasze na rzecz dzieci adopcyjnych.


7.09 - Spotkanie z byłym duszpasterzem Ruchu "Maitri" w Lublinie, księdzem Wojciechem Rebetą, który przestawił nam sylwetkę bł. Elżbiety Róży Czackiej [1].

Prezentacja
 


4.09 - Obchody 25-lecia programu Adopcji Serca w Gdańsku [1].


17.08 - Gościliśmy misjonarza Ojca Jacka ze wspólnoty Św. Franciszka Braci Mniejszych z Morogoro i studentkę UMCS Annę z Tanzanii.
O. Jacek jest gwardianem wspólnoty, vice magistrem studentów, Prowincjonalnym Sekretarzem Ewangelizacji i wykładowcą na katolickim uniwersytecie w Morongoro: Jordan University College. O. Jacek nadzorował budowę studni w Morogoro, która była jednym z projektów wspieranych przez lubelską wspólnotę Maitri.

Ojciec Jacek
 

Prowincja Św. Franciszka w Afryce Środkowo-Wschodniej obejmuje w Afryce 9 państw, m.in. Tanzanię, Kenię, Ugandę, Madagaskar, Malawi. W każdym państwie są maksymalnie 3 domy. W roku 2019 otwarto nową kapitułę w Morogoro. Na tym obszarze, gdzie przeważa ludność muzułmańska, są powołania.

Salwatorianie od lat 60-tych kształcili w Tanzanii przyszłych kapłanów, a w roku 1989 niedaleko Morogoro założyli Salwatoriańskie Wyższe Seminarium Duchowne.
2 września 1990 r., papież Jan Paweł II podczas wizyty duszpasterskiej w Tanzanii pobłogosławił kamień węgielny w Dar es Salaam.
W okolicy jest też 12 domów formacyjnych innych zgromadzeń lub zakonów, w których mieszkają klerycy uczęszczający na wykłady w Salwatoriańskim Instytucie Filozoficzno-Teologicznym.

Zakon franciszkanów zakupił 34 km od Morogoro ziemię od diecezji. Powstała tam nowa parafia. Konieczna była budowa studni głębinowej. Woda znajduje się na głębokości 90 m. Pompa zasilana jest prądem uzyskanym z paneli fotowoltaicznych.
W duchu św. Franciszka Bracia Mniejsi dzielą się wodą z ubogimi: trzy razy w tygodniu oddają do dyspozycji ludności 3000 l wody. Porządku pilnują lokalne władze.

Bracia franciszkanie są bardzo wdzięczni za uzykaną pomoc i planują umieścić przy ujęciu wody tablicę z emblematem "Maitri".

Spotkanie
 

7.08 - Konferencja pierwszosobotnia Naszego Duszpasterza [1].

3.07 - Konferencja pierwszosobotnia Naszego Duszpasterza [1].

25.06 Minęła 10. rocznica śmierci naszego Duszpasterza Krajowego, który pełnił tę posługę 28 lat, w tym roku także mija 60 lat od przyjęcia święceń kapłańskich. Ks. Roman zginął w trakcie świętowania 50 rocznicy święceń, będąc w drodze do kolejnej wspólnoty.
Charyzmat założycielski
Wywiad z ks. Romanem Foryckim
Inne materiały o ks Romanie Foryckim na podstronie założenia Ruchu.


22.06 Zmarła śp. Alicja Rebeta, mama ks. Wojciecha Rebety, naszego byłego Duszpasterza i Delegata biskupa ds. misji. Msza św. pogrzebowa została odprawiona 25 czerwca br. (piątek) o godz. 13.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie.

16.06 Otrzymaliśmy podziękowanie za pomoc w dożywianiu dzieci w Essengu.

16.06 Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego, ang. Day of the African Child. Święto zainicjowane przez Organizację Jedności Afrykańskiej (obecnie Unia Afrykańska) i organizację UNICEF-u, upamiętniające masakrę dzieci w Soweto koło Johannesburga w RPA, dokonaną 16 czerwca 1976 roku. Tysiące czarnoskórych dzieci wyszło wtedy ulicę protestując przeciw niskiemu poziomowi edukacji i żądając prawa do nauki w swoim języku. W ciągu kolejnych dwóch tygodni zajść policja zabiła w sumie ponad sto osób, a ponad tysiąc zraniła.

Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie, a wcześniej Gimnazjum nr 11, już od szesnastu lat jest rodziną adopcyjną dla dzieci z Republiki Demokratycznej Konga. Organizuje rozliczne akcje i imprezy, aby zebrać środki finansowe dla potrzebujących dzieci z Afryki.
Z okazji tego święta na holu SP 28 została zorganizowana wystawa plakatów autorstwa dr Konrada Czernichowskiego, odpowiedzialnego za lubelską wspólnotę "Maitri", pod tytułem ”Kameruńska Codzienność”, którą z wielkim zainteresowaniem obejrzeli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Pan Czernichowski oraz Anna, studentka UMCS pochodząca z Tanzanii, byli tego dnia specjalnymi gośćmi w szkole na lubelskiej „Skarpie”.

Dzień Dziecka Afrykańskiego wystawa Dzień Dziecka Afrykańskiego wystawa

Uczniowie od zerówki do najstarszych klas pod opieką nauczycieli pani Agnieszki Goliszek i pana Krzysztofa Celińskiego zorganizowali muzyczny koncert charytatywny, w którym wystąpiło około pięćdziesięciu młodych szkolnych artystów. Ponieważ ze względu na obostrzenia sanitarne nie można było oglądać koncertu na żywo, uczniowie wraz z nauczycielami obejrzeli koncert poprzedzony wystąpieniem pana Konrada Czernichowskiego oraz studentki Anny online, zaś rodzice z Rady Rodziców zorganizowali zbiórkę do puszek na rzecz dzieci adopcyjnych-Bernadetty i Bizimana.

Dzień Dziecka Afrykańskiego koncert Dzień Dziecka Afrykańskiego koncert

Relacja z Dnia Dziecka Afrykańskiego będzie również umieszczona na stronie szkoły [1].

W Lublinie jest wielu studentów z Afryki. Misjonarze Afryki Ojcowie Biali umożliwili im na początku czerwca spotkanie, o którym opowiada studentka Anna: [2].


6.06 Msza prymicyjna księdza Mateusza Maciejewskiego

6 czerwca 2021 r. przedstawiciele Ruchu "Maitri" uczestniczyli w Mszy świętej prymicyjnej ks. Mateusza Maciejewskiego, który w latach 2014-2015 był animatorem jego wspólnoty. W swoim kazaniu ks. Mateusz wzywał nas do naśladowania Chrystusa, który nas kocha i cierpi na nas.
Na zdjęciu z prawej strony poniżej błogosławieńtwo rodziców, po którym następuje moment przekazania manutergium matce. Manutergium to ręcznik, który wchłonął nadmiar Krzyżma Świetego, którym ociekały dłonie diakona podczas świeceń kapłańskich. Według legendy inspiracją tego zwyczaju była matka św. Augustyna - św. Monika. Matka każdego kapłana ma szczególny udział w narodzinach powołania swojego syna.

Msza prymicyjna Msza prymicyjna - rodzice

Msza prymicyjna Msza prymicyjna

    


5.06 - Konferencja pierwszosobotnia Naszego Duszpasterza [1]

30.05 Zmarła Róża Sternik, lat 90

Jest to wielka strata dla Ruchu "Maitri", a szczególnie dla naszej lubelskiej wspólnoty. Choć należała do różnych stowarzyszeń zawsze podkreślała, że Ruch "Maitri" był dla niej najważniejszy. Pełna poświęcenia działała w nim od blisko 40 lat. Jeszcze w czwartek 27 maja podpisała list do naszego wspólnotowego dziecka adopcyjnego. Każdy, kto spotkał Różę, mógł doświadczyć jej niezwykłej pogody ducha i pokoju.
Uroczystości pogrzebowe i pożegnanie Róży odbyły na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie w poniedziałek 7 czerwca. Uczestniczyli w nich członkowie Ruchu "Maitri" z Lublina i Warszawy. Dziękujemy wspólnocie warszawskiej za uczestnictwo w pogrzebie naszej Drogiej Róży, jak również kapłanom, którzy odprawili Mszę pogrzebową: byli to ks. Mariusz Nakonieczny (proboszcz parafii bł. Władysława Gorala w Lublinie), ks. Andrzej Szulej (proboszcz parafii św. Józefa i aktualny duszpasterz wspólnoty lubelskiej), ks. Wojciech Rebeta (ojciec duchowny w seminarium lubelskim i dyrektor Archidiecezjalnego Centrum Misyjnego, przy którym działa nasza wspólnota), ks. Marian Matusik (pierwszy duszpasterz wspólnoty lubelskiej) i ks. Stanisław Rojek (brat szwagra Róży). W swoim kazaniu ks. Mariusz powiedział, że Róża była piękną różą dla Boga. Przed Mszą poprowadziliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia, a po pogrzebie nad grobem Róży, wraz ze wszystkimi uczestnikami pogrzebu, modlitwy Ruchu "Maitri", które Róża codziennie odmawiała. Msze święte za Różę zostały odprawiane w kościele bł. Władysława Gorala przy ul. ks. Popiełuszki.

Pożegnanie Róży od Jacka Wójcika
Kondolencje od członków i sympatyków Ruchu "Maitri" zostały nadesłane z kraju i zagranicy.

Róża Sternik
 


17.05 Dobre wieści z Zanzibaru
Wsparcie w wysokości 500 EUR na początku roku 2021 pozwoliło na zakup ławek i wykończenie werandy.
Więcej na temat projektu budowy szkoły na Zanzibarze...

Ławki w szkole Weranda w szkole

    


1.05 - Konferencja pierwszosobotnia Naszego Duszpasterza [1]

Obchody XV rocznicy śmierci Sługi Bożego o. Mariana Żelazka

(Wspólnota gdańska:) Indie przechodzą w katastrofalny sposób drugą falę epidemii koronawirusa. Obecnie przybywa tam ok 400 tys. chorych dziennie. System opieki zdrowia się załamał, wprowadzono zakazy przemieszczania się i wychodzenia z domów. Obchody zostały więc przygotowane z uwzględnieniem ograniczeń pandemicznych. Będą one miały symboliczny charakter. Rozpocznie je 30 kwietnia, o godz 6:30 poranne nabożeństwo w kaplicy o. Mariana w Ishopanti Ashram. W szkole Beatrix odbędzie się hołd kwiatowy i poświęcenie odrestaurowanego z udziałem ofiarodawców Ruchu „Maitri” budynku internatu. Zostanie także udostępniony nowy film o. Słudze Bożym o. Marianie. Obchody zakończą się ceremonią wspomnieniową na terenie zbudowanej wysiłkiem o. Mariana Karunalaya Colony, wśród rodzin osób wyleczonych z trądu.
Film o o. Marianie Żelazku po angielsku: [1]

Wspólnota warszawska poleca dwa filmiki o o. Marianie Żelazku: [2], [3].

Listy wielkanocne

List Naszego Duszpasterza Krajowego
List z Essengu w Kamerunie
List z misji w Burundi do wspólnoty gdańskiej

11.04 Niedziela Miłosierdzia Bożego. Papież Franciszek podczas mszy powiedział [1]:
Dla Boga nikt nie jest pomyłką, nikt nie jest wykluczony. Skoro dostąpiliśmy miłosierdzia, stańmy się miłosierni...
Jeżeli natomiast będziemy polegali na własnych umiejętnościach, na skuteczności naszych struktur i projektów, to daleko nie zajdziemy. Jedynie jeśli przyjmiemy miłość Boga, będziemy mogli dać światu coś nowego
.

10.04 - Konferencja pierwszosobotnia Naszego Duszpasterza (wyjątkowo w 2-gą sobotę miesiąca) [1]

8.03 - Międzynarodowy Dzień Kobiet, we Francji Dzień Praw Kobiet [1] - zobacz film o niezwykłych kobietach Afryki w roku 2020 (w języku francuskim).

6.03 - Konferencja pierwszosobotnia Naszego Duszpasterza [1]


21.02 - 90. rocznica objawień Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie [1]. O godz. 20.00 film "Miłość i miłosierdzie" w TVP1 (zwiastun filmu: [2]). Zob. też film Faustyna: [3], [4], [5], [6], [7].


14.02 - Dzień Świętego Walentego. Tego dnia wspomina się właściwie trzech świętych Walentych, męczenników: świętego Walentego z Rzymu, świętego Walentego z Terni oraz świętego Walentego z Recji żyjącego w piątym wieku. Możliwe jednak, że jest to ta sama osoba. Obecnie Walentynki obchodzi się coraz powszechniej na świecie.


9.02. - Na pierwszym zebraniu w roku 2021 przyjęliśmy 3 projekty. Dwa dotyczą dożywiania w Essengu w Kamerunie - szkoła i ośrodek zdrowia (2000 EUR i 3000 EUR).
Jeden projekt dotyczy opłaty za studia dla studentki z Tanzanii (6000 PLN) na Jordan University College of Morogoro, kierunek rozwój lokalny.
Powyższe projekty zostaną opłacone z oszczędności.


6.02. - Konferencja pierwszosobotnia Naszego Duszpasterza [1]


55. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

24.01. - Orędzie Papieża Franciszka [1]: ...Wyzwaniem, przed którym wszyscy stoimy, jest zatem komunikowanie, spotykając osoby, tam gdzie są, i takie, jakie są.
Modlitwa Papieża Franciszka
Panie, naucz nas wychodzić poza nasze «ja»
i wyruszać na poszukiwanie prawdy.
Naucz nas iść, by zobaczyć,
naucz nas słuchać,
nie pielęgnować uprzedzeń,
nie wyciągać pospiesznych wniosków.
Naucz nas chodzić tam, gdzie nikt nie chce pójść,
poświęcić czas na zrozumienie,
zwracać uwagę na to, co najważniejsze,
nie dać się rozproszyć przez to, co zbędne,
odróżniać mylące pozory od prawdy.
Obdarz nas łaską rozpoznawania miejsca Twojego przebywania w świecie
i szczerością opowiadania o tym, co zobaczyliśmy
.


WYNIKI KONKURSÓW

18.01 - W konkursach wzięły udział tylko 3 osoby.
Zwycięzcami konkursu "Fauna i flora Afryki" zostali:
krafal
metafresti
wiki06

Zwycięzcami konkursu "Historia Afryki" zostali:
krafal
metafresti


2.01.2021 - Konferencja pierwszosobotnia Naszego Duszpasterza

Menu: