MAITRI

Gra Quiz Afryka


Zasady gry

Po gry potrzebna jest plansza, pionki, dwie kostki w różnych kolorach,
ewentualnie: kubek do rzucania kostek i urządzenie mierzące czas (np. klepsydra, zegarek, telefon).
Jedna kostka - A wskazuje, o ile pól można przesunąć się na planszy, a druga kostka - B, kategorię pytań (jeżeli są dwie kategorie, ustala się np., że parzyste numery oznaczają kategorię 1 (mapa Afryki), a nieparzyste oznaczają kategorię 2 (ludy Afryki).
Można też ustalić przed grą, że np. oczka 1 i 2 oznaczają kategorię 1, a oczka 3 i 4 - kategorię 2, natomiast oczka 5 i 6 oznaczają, że można się przesunąć bez odpowiadania na pytanie.

Jeżeli losuje się 4 kategorie, ilość oczek na kostce B może wskazywać kategorię, przy czym np. wyrzucenie "5" lub "6" oznaczanie przesunięcie się bez odpowiadania na pytanie.

Dokładne zasady należy ustalić przed rozpoczęciem gry.

Na początku wszystkie pionki stoją poza planszą. Gracze kolejno rzucają 2 kostkami.
W czasie pierwszej kolejki, każdy gracz może stanąć na polu o numerze równym ilości oczek na kostce A, jeśli prawidłowo odpowie na pytanie o numerze tego pola i kategorii wylosowanej przez kostkę B. Jeżeli odpowiedź będzie nieprawidłowa, gracz nadal czeka na wejście na planszę.

Następnie każdy gracz może się przesunąć o ilość pól równą ilości oczek na kostce A, jeżeli odpowie prawidłowo na pytanie o numerze równym numerowi tego nowego pola i kategorii wskazanej przez kostkę B.

Pytania i odpowiedzi odczytywane są z podstrony gra4. W tym celu:
1. Wybierz kategorię pytań:
(1 - mapa, 2 - ludy, 3 - historia, 4 - fauna i flora) i numer pytania (1-64).
2. Po naciśnięciu Enter uzyskasz pytanie.
3. Odpowiedź sprawdzisz zaznaczając ostatnią kratkę i naciskając Enter.
4. Uwaga! Jeżeli podasz kategorię, numer i zaznaczysz odpowiedź jednocześnie, uzyskasz dane dla poprzedniego pytania.

Grę można utrudnić wprowadzając limit czasu.

Quiz Afryka © 2020-2021 Anna Dominko