MAITRI

Adopcja Serca


logo Celem "Adopcji Serca" jest ratowanie sierot od śmierci i głodu oraz zapewnienie środków na naukę i przygotowanie ich do samodzielnego życia.
"Adopcja Serca” jest programem pomocy dzieciom, polegającym na moralnym i finansowym zobowiązaniu do pomocy przez indywidualny lub zbiorowy patronat nad sierotą lub ubogim, głodującym, znanym z nazwiska i imienia dzieckiem w Trzecim Świecie (głównie w Afryce Środkowej).
Ofiarodawca, którym może być osoba indywidualna, rodzina, klasa, szkoła, zakład pracy lub grupa przyjaciół, zobowiązuje się pokrywać koszty nauki ucznia do ukończenia przez niego szkoły podstawowej (6 lat) lub średniej (również 6 lat). Ruch rozpowszechnił „Adopcję Serca” w Polsce w połowie lat dziewięćdziesiątych, inspirując się tą formą pomagania obecną na Zachodzie oraz w Sekretariacie Misyjnym „Jeevodaya” w Warszawie. Obecnie w podobnej postaci „Adopcję” prowadzą liczne zgromadzenia zakonne i stowarzyszenia. Więcej na ten temat przeczytasz na podstronie historia.

Aby przystąpić do programu „Adopcji Serca”, należy przesłać do Ośrodka Maitri wypełnioną deklarację z zaznaczeniem preferowanej formy pomocy i regularnie pokrywać zadeklarowane koszty.
Ruch Maitri prowadzi następujące formy pomocy w ramach programu „Adopcja Serca”:
Szkoła podstawowa – obejmuje dzieci ze szkoły podstawowej, a nawet młodsze, które z czasem będą pobierać naukę. Miesięczna składka na utrzymanie i naukę to równowartość 13 euro. Sieroty są w różnym wieku, od najmłodszych do kilkunastoletnich. Pomocy udziela się do czasu usamodzielnienia się.
Szkoła średnia – obejmuje sieroty uczące się w szkole podstawowej. Miesięczna składka na utrzymanie i szkołę to równowartość 17 euro. Sieroty powinny rozpocząć szkołę w wieku 13 lat, ale z powodu trudnej sytuacji życiowej często następuje to później, czasem nawet powyżej 20. roku życia.
Dożywianie – oprócz wspierania konkretnej sieroty, realizowane są zbiorowe programy dożywiania dzieci w ośrodkach misyjnych współpracujących z Ruchem "Maitri". Można zadeklarować regularne wpłaty określając samodzielnie ich wysokość i czas przekazywania pomocy. Mile widziane są również jednorazowe wpłaty na ten cel (bez przesyłania deklaracji).
Adopcja medyczna - 26 euro miesięcznie.

Wspieramy także jednorazowe projekty edukacyjne i medyczne nadsyłane nam przez misjonarzy.

Kwoty zawierają 1 euro na koszty administracyjne (korespondencja z ofiarodawcami (znaczki, koperty), przelewy pieniędzy do innych krajów; składanie, drukowanie oraz wysyłka gazetek, plakatów, informatorów).
Miesięczna składka w wysokości 13 euro lub 17 euro jest przeznaczana na opłacenie czesnego, pożywienia, odzieży i lekarstw.
Po upływie 3-6 miesięcy od wypełnienia deklaracji i pierwszej wpłaty darczyńca otrzymuje zdjęcie swojego dziecka i podstawowe informacje o nim: jak się nazywa, ile ma lat, jakie ma rodzeństwo, do której klasy chodzi, w jakich warunkach mieszka itp. Można wtedy nawiązać z nim korespondencję w języku francuskim lub angielskim (w przypadku braku znajomości wolontariusze Ruchu tłumaczą). Wyjątkowo „Adopcją” objęci są także studenci i klerycy.

31 grudnia 2019 r. „Adopcją Serca” objętych było 372 podopiecznych. czyli o 11% więcej niż w roku poprzednim. Dzieci w szkole podstawowej, przedszkolu i młodszych było 200, w szkole średniej – 171, wspieraliśmy również jednego studenta.

Tabela. Placówki misyjne i wysokość przekazanych kwot w 2019 r.

Kraj Ośrodek misyjny Zgromadzenie Kwota przekazana
D.R. Konga Ntamungenga Siostry od Aniołów 50000 PLN, 24137 USD
Kamerun Esseng Siostry od Aniołów 5896 EUR
Burundi Bużumbura S. Kanoniczki Ducha Św. 3456 EUR
Rwanda Nyakinama Siostry od Aniołów 15652 EUR
Uganda Kampala Misjonarze Afryki 14860,80 PLN, 5017 USD
Syria Aleppo S. Franciszkanki Misjonarki Maryi 3000 EUR

O nas w mediach

M. Kowalska, Adopcja Serca – zjazd szkół uczestniczących w programie, 14.06.2019 Radio Lublin
Poranek między Wisłą i Bugiem, 17.06.2019 (od min. 13:15) TVP Lublin
Między Ziemią a Niebem, 21.07.2019, (od min. 19:45) TVP
Dzień Adopcji Serca – ratunek dla afrykańskich dzieci bez środków do życia, 27.07.2019 eKAI
Piknik Misyjny w Posadowie, 12.07.2020 Radio Lublin
Parafia św. Józefa

Menu: