MAITRI

Modlitwy Ruchu "Maitri"


Modlitwa bł. Matki Teresy [1]

Spraw, Panie, abyśmy byli godni służyć naszym braciom na całym świecie, którzy żyją i umierają w ubóstwie i głodzie. Daj im dzisiaj, za sprawą naszych rąk, chleba ich powszedniego, a poprzez naszą rozumiejącą miłość obdarz ich pokojem i radością.

Modlitwa franciszkańska [2]

O Panie, uczyń z nas narzędzia swojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; światło tam, gdzie panuje mrok; radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać.
Albowiem dając - otrzymujemy; wybaczając - zyskujemy przebaczenie; a umierając - rodzimy się do wiecznego życia; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa bł. kardynała Newmanna [3]

Drogi Jezu! Pomóż nam ukazywać Twoją obecność wszędzie, dokąd idziemy. Napełnij nasze dusze Twoim duchem i życiem. Przeniknij i zawładnij nami tak mocno, aby całe nasze życie promieniowało tylko Tobą. Świeć przez nas i bądź w nas tak, aby każda spotkana dusza mogła w nas dostrzec Twoją obecność.
Spraw, by patrząc widziała, już nie nas, lecz tylko Ciebie, Jezu. Zostań z nami, a będziemy promieniować Twoją światłością, promieniować tak, aby być światłem dla innych. Światło, o Jezu, będzie całe z Ciebie, nie będzie w nim nic naszego, to będziesz Ty, jaśniejący poprzez nas. Obyśmy Cię chwalili tak, jak się Tobie najbardziej podoba, świecąc wobec tych, którzy są wokoło.
Pozwól nam zwiastować Ciebie bez głoszenia, nie słowami, lecz przykładem, pociągającą mocą życzliwego działania, jawną pełnią miłości, która dla Ciebie ożywia nasze serca. Amen.

Modlitwa Założycieli Ruchu „Maitri”

Matko Tereso! Twój przykład pociąga nas od wielu lat. Były okresy, kiedy – naśladując Ciebie – zapominaliśmy o sobie.
Prosimy, wstawiaj się za nami, żebyśmy nie ulegali psychicznemu i duchowemu znużeniu, nie poddawali się chorobom i starzeniu, nie szukali satysfakcji z pracy dla innych, nie ulegali odradzającemu się w nas egoizmowi, spokojnym sercem przyjmowali oszczerstwa, a przede wszystkim – żeby nie było w naszym życiu dnia bez jednej modlitwy, ofiarowanego cierpienia lub czynności przeznaczonej dla innych.
Odnów w nas ducha służby, żebyśmy wytrwali i nie zawiedli spragnionego Jezusa. Amen

Modlitwa o. Mariana Żelazka [4]

O Panie! Ja już nic nie chcę w moim życiu, gdy Ty jesteś w pobliżu. Daj ból, daj radość – u mnie wszystko będzie to samo.
W nadziei za radością Ciebie opuściłem i błąkam się na bezdrożach. Jest słońce, księżyc i gwiazdy. Mimo tego – jaka noc!
Błąkam się, błąkam w ciemnościach, chociaż Ty jesteś w pobliżu. O Panie! Już nic nie chcę w mym życiu, gdy Ty jesteś w pobliżu.


Wojciech Zięba z Poznania zaproponował rozszerzyć [5] Modlitwy Ruchu.

Podane poniżej modlitwy nie jest modlitwami Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata, ale powinny być modlitwami każdego internauty-katolika.

Modlitwa Papieża Franciszka

O Panie, uczyń nas narzędziami Twojego pokoju,
Spraw, abyśmy rozpoznawali zło, które wkrada się w przekaz nie tworzący jedności.
Uczyń nas zdolnymi do usunięcia trucizny z naszych osądów.
Pomóż nam mówić o innych, jako o braciach i siostrach.
Ty jesteś wierny i godny zaufania; spraw, aby nasze słowa były ziarnami dobra dla świata:
abyśmy tam gdzie zgiełk, trwali w wysłuchiwaniu;
gdzie zamęt, rozbudzali harmonię;
gdzie dwuznaczność, wnosili jasność;
tam, gdzie wykluczenie, zanosili dzielenie się;
gdzie pogoń za sensacją, byli wstrzemięźliwi;
gdzie powierzchowność, zadawali prawdziwe pytania;
tam, gdzie uprzedzenia, budzili zaufanie;
gdzie agresja, wnosili szacunek;
gdzie fałsz, przynosili prawdę. Amen
Orędzie Papieża Franciszka [6]

Modlitwa przed wejściem do internetu

Wszechmocny i wieczny Boże,
Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,
prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna,
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
pomóż nam, błagamy Ciebie,
przez stawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie
kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie
i traktowali z miłością i cierpliwością
wszystkie te osoby, które spotkamy
przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święty Izydorze [7], módl się za nami!

Wspólnota na spotkaniach odmawia również dziesiątek różańca.
Ave Maria [8].

Menu: