MAITRI

PROJEKTY

PROJEKTY AKTUALNE | Projekty zrealizowane | Listy z misji


Co roku finansujemy dożywianie w szkole w Esseng. W dniu 13.07.2022 napłynęła prośba o dożywianie w roku szkolnym 2022/2023. W chwili obecnej nie dysponujemy środkami na wsparcie.
Prośba o dożywianie w Esseng w roku szkolnym 2022/2023 - 13.07.2021
Wpłaty na ten cel można kierować na konto złotówkowe lubelskiej wspólnoty Ruchu „Maitri” z dopiskiem „Dożywianie w Kamerunie”.
Dane konta: Ruch „Maitri” przy Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym w Lublinie.
Numer rachunku: 76 1240 2382 1111 0000 3926 0677.


Czesne dla studentki z Tanzanii

Fragment listu studentki:
Apeluję do Waszych hojnych serc o większe wsparcie finansowe na moje czesne. Moja rodzina stoi przed pewnymi wyzwaniami. Moja mama jest chora, a niewielkie pieniądze, które rodzina przeznaczyła na moje czesne, zostały wykorzystane na jej leczenie, a jej problem jest nadal najważniejszy. W związku z tym, z powodu trudności ekonomicznych, mojej rodzinie nie udało mi się opłacić 3. i 4. raty czesnego za drugi semestr 2021/2022. Z pokornym sercem jeszcze raz proszę o wsparcie, które pomoże mi ukończyć ostatni semestr [studiów prowadzących do] Dyplomu Pierwszego. Całkowita kwota do zapłaty za trzecią i czwartą ratę wynosi 460 000 szylingów tanzańskich. Z góry dziękuję za Waszą hojność.
E. Silas.


Budowa studni w Burkina Faso

Jest to tylko fragment projektu dotyczącego poprawy pozycji społeczno-gospodarczej kobiet w wiosce Lergho poprzez nawodnienie przestrzeni uprawnej o powierzchni 4 ha.
Wspólnota lubelska "Maitri" zdecydowała przeznaczyć na ten cel 5000 EUR.
Tekst całego projektu.
Wpłaty na ten cel można kierować na konto złotówkowe lubelskiej wspólnoty Ruchu „Maitri” z dopiskiem „Studnia w Burkina Faso”.
Dane konta: Ruch „Maitri” przy Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym w Lublinie.
Numer rachunku: 76 1240 2382 1111 0000 3926 0677.


Szkoła na Zanzibarze
Weranda szkoły na Zanzibarze

Szachy w szkole na Zanzibarze
Zwycięzca turnieju szachowego dostał zestaw szachów od wspólnoty bytomskiej.

Budowa szkoły na Zanzibarze

W roku 2021 przekazaliśmy 5500 EUR na budowę klas w szkole na Zanzibarze i 450 USD na pomoc w utrzymaniu i nauce dzieci. Szkoła ta jest pod naszą stałą opieką.
Fragment listu proboszcza odpowiedzialnego za szkołę:
W zeszłym roku Ministerstwo Oświaty na Zanzibarze z trudem odnowiło nam zgodę ministerialną pod warunkiem ukończenia budowy, dlatego też obawiam się, że w tym roku 2021-2022 będziemy musieli zamknąć drzwi i ucierpią wszyscy nasi uczniowie...
Wpłaty na ten cel można kierować na konto złotówkowe lubelskiej wspólnoty Ruchu „Maitri” z dopiskiem „Szkoła w Tanzanii”.
Czytaj więcej i dalsze zdjęcia...
Dane konta: Ruch „Maitri” przy Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym w Lublinie.
Numer rachunku: 76 1240 2382 1111 0000 3926 0677.

Wykańczanie szkoły na Zanzibarze Wykańczanie szkoły na Zanzibarze

Wykańczanie szkoły na Zanzibarze Wykańczanie szkoły na Zanzibarze

Wykańczanie szkoły na Zanzibarze Wykańczanie szkoły na Zanzibarze

Ławki w szkole Weranda w szkole

Ławki w szkole Weranda w szkole

    


Zakup leków dla Centrum Zdrowia w Burundi

Siostry z Centrum Zdrowia Mirango (Bużumbura w Burundi) posługują w biednej dzielnicy, gdzie większość mieszkańców jest bez pracy.
"często głodni i niedożywieni bez środków do życia wraz z ulewnymi deszczami w porze mokrej, ludzie ci są podatni na zachorowania, szczególnie na malarię, która nie leczona prowadzi do tragedii czyli śmierci. Brakuje tym ludziom podstawowych środków do życia, gdy przychodzi choroba szukają pomocy u białych sióstr. Staramy się im pomagać w miarę naszych możliwości. Wielu z nich korzysta z leczenia bezpłatnie lub za symboliczną kwotę."

Koszt leków to 5000 EUR.
Na ten cel zbieraliśmy 1% podatku za rok 2021.


Stolarze w RDK
Potrzebne narzędzia dla stolarzy

Zakup narzędzi stolarskich dla stolarzy w Ntamungenge (RDK)

Odpowiedzialna za Adopcję Serca w Ntamumgendze uzasadnia ten projekt. Dwóch chłopców to byli podopieczni "Maitri" Gdańsk, jeden jest podopiecznym wspólnoty lubelskiej, a czwarty jest szkolony przez nich. Narzędzia umożliwią im relizowwać więcej zamówień i zaoszczędzić na transporcie.

Koszt narzędzi to 1500 USD.
Wpłaty na ten projekt można kierować na konto złotówkowe lubelskiej wspólnoty Ruchu „Maitri” z dopiskiem „Narzędzia w RDK”.
Dane konta: Ruch „Maitri” przy Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym w Lublinie.
Numer rachunku: 76 1240 2382 1111 0000 3926 0677.

Stolarze w RDK

Stolarze w RDK


Szkoła w Ugandzie

Szkoła w Ugandzie

Szkoła w Ugandzie

Szkoła w Ugandzie

Szkoła w Ugandzie

Dane liczbowe za lata 2015-2021

W całym 2021 r. wpłaty ofiarodawców wyniosły 486.122,89 zł (co stanowi wzrost o 10,4%), 3.421,70 EUR oraz 885 USD. Środki były przekazywane za pośrednictwem misjonarzy w 5 krajach Afryki i 1 w Azji. Łącznie do wszystkich placówek misyjnych, z którymi współpracujemy przekazaliśmy następujące kwoty: 200.305,70 zł, 33.959 EUR oraz 37.100 USD. Koszty administracyjne w całym 2021 r. wyniosły 22.649,86 zł, co stanowi 4,66% wpływów.

Koszty administracyjne są minimalne. W biurze zatrudniona jest jedna osoba na 1/3 etatu. Wszyscy inni pracują na zasadach wolontariatu, a w razie potrzeby sami wspierają działalność finansowo.

W całym 2020 r. wpłaty ofiarodawców wyniosły 438.573,64 PLN (wzrost o 14,4% w stosunku do roku poprzedniego), 3.364,89 EUR i 181,57 USD. Łącznie na Adopcję Serca do 7 ośrodków misyjnych przekazaliśmy 37.278,93 PLN, 30.825 EUR oraz 40.240 USD (łącznie ok. 324.879 PLN). Koszty administracyjne w roku 2020 wyniosły 19.866,61 PLN, co stanowi 4,53% wpływów.

Poniższa tabelka przedstawia zmiany wpłat i wartości projektów od roku 2015. Wpłaty przeznaczane są w większości na Adopcję Serca.
Dla lat 2015-2020, przy przeliczeniu walut przyjęto przybliżone kursy:
1 EUR = 4,5 PLN i 1 USD =3,7 PLN.

Rok Dzieci Wpłaty (PLN) Wartość projektów poza Adopcją Serca
2021 578 486.122,89 PLN + 3.421,70 EUR + 885 USD 46.965,60 PLN + 7500 EUR + 2205 USD
2020 518 438.573,64 + 3364,89 EUR + 181,57 USD = ok. 466.837 PLN 26.296,55 PLN + 33411 USD + 53100 EUR = ok. 112.807 PLN
2019 372 383.389,18 7300 PLN + 13.050 EUR + 475 USD = ok. 67.780 PLN
2018 334 366.840,73 + 1496 EUR = ok. 373.573 PLN 76.958 PLN + 25.000 EUR + 477 USD = ok. 89.973 PLN
2017 355 375.662,74 + 473 EUR + 2 USD = ok. 377.798 PLN 25466 PLN + 4600 USD = ok. 42.486 PLN
2016 323 248.680,31 + 29.375 EUR + 450 USD = ok. 382.533 PLN 80.401 PLN + 15.000 EUR = ok. 147.900 PLN
2015 278 276.866,90 28.914.25 PLN + 3751 EUR= ok. 45.794 PLN

Relacja z Zanzibaru

Konrad Czernichowski

Szkoła na Zanzibarze
Szkoła na Zanzibarze

Szkoła na Zanzibarze, która była jednym z naszych wspieranych projektów. została oficjalnie otwarta. Cztery klasy są prawie gotowe. Dzieci zaczęły naukę, choć jeszcze nie ma ławek. Siadają na macie. Dwie klasy są jeszcze w budowie.
Nasza pomoc finansowa została dobrze wykorzystana, co więcej - parafianie własnymi środkami też wsparli budowę tej szkoły.
Do ukończenia budowy brakuje jeszcze 8000 USD (nie licząc pieniędzy na zakup stolików, ławek i krzeseł, które są tu droższe niż w części kontynentalnej Tanzanii).
Szkoła jest dla dzieci rodziców, których nie stać na inną szkołę, ale nawet tutaj ponad 20 dzieci rocznie ma problemy z opłaceniem czesnego.

Zdjęcia: pokaz slajdów lub galeria z miniaturami.

Stół i krzesła widoczne na zdjęciach codziennie rano z dziećmi przenosiliśmy z kościoła, a z powodu braku prądu w szkole film "Queen of Katwe" wyświetliliśmy w samym kościele. Niestety nie udało się go pokazać do końca, bo prąd został wyłączony.
Szkoła jest pomyślana jako szkoła integracyjna dla dzieci muzułmańskich i chrześcijańskich, ale trudno jest pozyskać dzieci muzułmańskie, bo wielu zanzibarskich muzułmanów nawet nie chce wejść na teren parafii.
Chrześcijanie stanowią 1-3% mieszkańców Zanzibaru. Większość to muzułmanie. Chrześcijańscy turyści nie są dyskryminowani, ale miejscowi chrześcijanie - owszem. Trudno im zdobyć pracę, w szpitalu są kierowani na koniec kolejki itp.

Na temat Zanzibaru możesz się dużo dowiedzieć z książki: [1] Zanzibar wyspa skarbów / Beata Lewandowska-Kaftan. - Warszawa : Edipress Polska, cop. 2017.
Powrót


Menu: