MAITRI

PROJEKTY

PROJEKTY AKTUALNE | Projekty zrealizowane | Listy z misji


Dzięki dobrowolnym wpłatom wielu ofiarodawców, a także dzięki nadwyżkom pozostającym z wpłat oraz różnicom kursowym udaje się finansować wiele projektów jednorazowych. Misjonarze bardzo często proszą o dodatkową pomoc w finansowaniu wielu projektów związanych z podstawowymi potrzebami ludzi.
W roku 2022 sfinansowaliśmy 12 projektów.
W roku bieżącym realizujemy projekt dożywiania głodujących dzieci w parafii Esseng w Kamerunie. Jego wartość to 3000 EUR.
Prosimy o przekazanie 1,5% podatku na Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI, KRS 0000364214, koniecznie z podaniem celu szczegółowego: dożywianie w Esseng.

Szkoła w Ugandzie

Dane liczbowe za lata 2015-2021

W roku 2022 wpłaty ofiarodawców i środki pozyskane przez nas w ramach akcji i niedzieli misyjnych wyniosły 536.483,43 zł, co stanowi wzrost o 10,36% w stosunku do roku 2021.
Środki były przekazywane za pośrednictwem misjonarzy w 5 krajach Afryki i 1 w Azji. Łącznie do wszystkich placówek misyjnych, z którymi współpracujemy przekazaliśmy następujące kwoty: 40.324,80 zł, 57.562 EUR oraz 61.550 USD. Koszty administracyjne w całym 2022 r. wyniosły 23.779,41 zł, co stanowi 4,4% wpływów.
Koszty administracyjne są minimalne. W biurze zatrudniona jest jedna osoba na 1/3 etatu. Wszyscy inni pracują na zasadach wolontariatu, a w razie potrzeby sami wspierają działalność finansowo.

W całym 2021 r. wpłaty ofiarodawców wyniosły 486.122,89 zł (co stanowi wzrost o 10,4%), 3.421,70 EUR oraz 885 USD. Środki były przekazywane za pośrednictwem misjonarzy w 5 krajach Afryki i 1 w Azji. Łącznie do wszystkich placówek misyjnych, z którymi współpracujemy przekazaliśmy następujące kwoty: 200.305,70 zł, 33.959 EUR oraz 37.100 USD. Koszty administracyjne w całym 2021 r. wyniosły 22.649,86 zł, co stanowi 4,66% wpływów.

W całym 2020 r. wpłaty ofiarodawców wyniosły 438.573,64 PLN (wzrost o 14,4% w stosunku do roku poprzedniego), 3.364,89 EUR i 181,57 USD. Łącznie na Adopcję Serca do 7 ośrodków misyjnych przekazaliśmy 37.278,93 PLN, 30.825 EUR oraz 40.240 USD (łącznie ok. 324.879 PLN). Koszty administracyjne w roku 2020 wyniosły 19.866,61 PLN, co stanowi 4,53% wpływów.

Poniższa tabelka przedstawia zmiany wpłat i wartości projektów od roku 2015. Wpłaty przeznaczane są w większości na Adopcję Serca.
Dla lat 2015-2020, przy przeliczeniu walut przyjęto przybliżone kursy:
1 EUR = 4,5 PLN i 1 USD =3,7 PLN.

Rok Dzieci Wpłaty (PLN) Wartość projektów poza Adopcją Serca
2022 541 536.483,43 PLN + 4.892,23 EUR + 61.550 USD 27.960 PLN + 17530 EUR + 14050 USD
2021 578 486.122,89 PLN + 3.421,70 EUR + 885 USD 46.965,60 PLN + 7500 EUR + 2205 USD
2020 518 438.573,64 + 3364,89 EUR + 181,57 USD = ok. 466.837 PLN 26.296,55 PLN + 33411 USD + 53100 EUR = ok. 112.807 PLN
2019 372 383.389,18 7300 PLN + 13.050 EUR + 475 USD = ok. 67.780 PLN
2018 334 366.840,73 + 1496 EUR = ok. 373.573 PLN 76.958 PLN + 25.000 EUR + 477 USD = ok. 89.973 PLN
2017 355 375.662,74 + 473 EUR + 2 USD = ok. 377.798 PLN 25466 PLN + 4600 USD = ok. 42.486 PLN
2016 323 248.680,31 + 29.375 EUR + 450 USD = ok. 382.533 PLN 80.401 PLN + 15.000 EUR = ok. 147.900 PLN
2015 278 276.866,90 28.914.25 PLN + 3751 EUR= ok. 45.794 PLN

Powrót


Relacja z Zanzibaru

Konrad Czernichowski

Szkoła na Zanzibarze
Szkoła na Zanzibarze

Szkoła na Zanzibarze, która była jednym z naszych wspieranych projektów. została oficjalnie otwarta. Cztery klasy są prawie gotowe. Dzieci zaczęły naukę, choć jeszcze nie ma ławek. Siadają na macie. Dwie klasy są jeszcze w budowie.
Nasza pomoc finansowa została dobrze wykorzystana, co więcej - parafianie własnymi środkami też wsparli budowę tej szkoły.
Do ukończenia budowy brakuje jeszcze 8000 USD (nie licząc pieniędzy na zakup stolików, ławek i krzeseł, które są tu droższe niż w części kontynentalnej Tanzanii).
Szkoła jest dla dzieci rodziców, których nie stać na inną szkołę, ale nawet tutaj ponad 20 dzieci rocznie ma problemy z opłaceniem czesnego.

Zdjęcia: pokaz slajdów lub galeria z miniaturami.

Stół i krzesła widoczne na zdjęciach codziennie rano z dziećmi przenosiliśmy z kościoła, a z powodu braku prądu w szkole film "Queen of Katwe" wyświetliliśmy w samym kościele. Niestety nie udało się go pokazać do końca, bo prąd został wyłączony.
Szkoła jest pomyślana jako szkoła integracyjna dla dzieci muzułmańskich i chrześcijańskich, ale trudno jest pozyskać dzieci muzułmańskie, bo wielu zanzibarskich muzułmanów nawet nie chce wejść na teren parafii.
Chrześcijanie stanowią 1-3% mieszkańców Zanzibaru. Większość to muzułmanie. Chrześcijańscy turyści nie są dyskryminowani, ale miejscowi chrześcijanie - owszem. Trudno im zdobyć pracę, w szpitalu są kierowani na koniec kolejki itp.

Na temat Zanzibaru możesz się dużo dowiedzieć z książki: [1] Zanzibar wyspa skarbów / Beata Lewandowska-Kaftan. - Warszawa : Edipress Polska, cop. 2017.
Powrót


Menu: