MAITRI

PROJEKTY

Dożywianie w Esseng
Dożywianie w Kamerunie

Projekty aktualne | Projekty zrealizowane | Listy z misji


Na zebraniu w dniu 9.02.2021 przyjęliśmy 3 nowe projekty do realizacji:
Dwa projekty dotyczą dożywiania w Essengu w Kamerunie - szkoła i ośrodek zdrowia (2000 EUR i 3000 EUR).
Jeden projekt dotyczy opłaty za studia dla studentki z Tanzanii (6000 PLN) na Jordan University College of Morogoro, kierunek rozwój lokalny.
Powyższe projekty zostaną opłacone z oszczędności. W tym roku wyjątkowo dużo nowych dzieci oczekuje na Adopcję Serca, a całkowita liczba dzieci pod naszą opieką obecnie to 520.

Co roku misjonarze nadsyłają szereg konkretnych projektów, które analizujemy i po akceptacji większością głosów przyjmujemy. Osoby chętne do wsparcia przyszłych projektów prosimy o wpłaty na konto lubelskiej wspólnoty Ruchu „Maitri” z dopiskiem „Projekty 2021”.
Nr konta: 76 1240 2382 1111 0000 3926 0677. Dane konta: Ruch „Maitri” przy Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym w Lublinie.

W roku 2020 wartość projektów przekroczyła 100000 PLN.
Dokładne wyliczenia zostaną przedstawione jak co roku w Informatorze, który ukaże się w okresie wielkanocnym.

Poniższa tabelka przedstawia zmiany wpłat i wartości projektów od roku 2015. Dane za rok 2020 są na razie orientacyjne. Wpłaty przeznaczane są w większości na Adopcję Serca. Koszty administracyjne są minimalne. W biurze zatrudniona jest jedna osoba na 1/3 etatu. Wszyscy inni pracują na zasadach wolontariatu, a w razie potrzeby sami wspierają działalność finansowo.
Przy przeliczeniu walut przyjęto przybliżone, obecne kursy:
1 EUR = 4,5 PLN i 1 USD =3,7 PLN.

Rok Dzieci Wpłaty (PLN) Wartość projektów poza Adopcją Serca
2020 ok. 400 ok. 440 000 > 100 000 PLN
2019 372 383 389,18 7300 PLN + 13050 EUR + 475 USD = ok. 67780 PLN
2018 334 366 840,73 + 1496 EUR = ok. 373 573 PLN 76 958 PLN + 25000 EUR + 477 USD = ok. 89973 PLN
2017 ... ... 25466 PLN + 4600 USD = ok. 42486 PLN
2016 323 248 680,31 + 29 375 EUR + 450 USD = ok. 382533 PLN 80 401 PLN + 15000 EUR = ok. 147900 PLN
2015 278 276 866,90 28 914.25 PLN + 3751 EUR= ok. 45794 PLN

Menu: