MAITRI

Założenia Ruchu "Maitri" - duchowość


Założenia Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata "MAITRI"

Charyzmatem Ruchu jest wyrażona czynem miłość do ludzi najbiedniejszych. Ten dar łaski pozwala uczestnikom wpólnoty dostrzegać problemy najbiedniejszych. Istnienie tych problemów odczytują oni jako Boże wezwanie skierowane do siebie osobiście i odpowiadają na nie w duchu wiary.
Duchowość Ruchu, czerpiąca z duchowości swych patronów, św. Franciszka z Asyżu oraz św. Matki Teresy z Kalkuty, skupia się wokół osoby cierpiącego Chrystusa. Jego udręczone Ciało zawisło na krzyżu, kiedy za każdego z nas oddał swoje życie. Dziś daje nam swoje Ciało na pokarm w Eucharystii. Cierpiącego i umierającego Jezusa uosabiają nam także najbiedniejsi, którym uczestnicy Ruchu starają się służyć. "To jest ten sam Chrystus" (Matka Teresa z Kalkuty).

Uczestnictwo w Ruchu to przede wszystkim odpowiedź na Boże wezwanie do czynnej miłości, zwłaszcza w stosunku do najbiedniejszych, a także przyjęcie określonego stylu życia, kształtowanego przez Ewangelię odczytywaną zgodnie z nauką Kościoła oraz przez Zasady życia uczestników Ruchu, które z niej wynikają. Zgodnie z nimi Ruch Maitri rozwija i ożywia każdy kto:

Cele Ruchu, wynikające z duchowości i zasad Ruchu, są następujące:

Sposoby wypełniania celów:

Członkowie Ruchu "Maitri" dbają o ciągłą formację duchową, czemu służą rekolekcje, konferencje pierwszosobotnie Duszpasterza Krajowego, spotkania z opiekunem duchowym, własna praca (lektura, modlitwa, pogłębianie wiary katolickiej) i jednocześnie starają się w swoim życiu być uczniami Chrystusa.

Źródła:
[1] Zasady życia uczestników Ruchu "Maitri" - My a Trzeci Świat Nr 1/2, 2020, str. 4.
[2] Nagrania z rekolekcji 2016-2020.
[3] Rekolekcje w Sulejówku pt. "... dotykać z wiarą Ciała Chrystusa w osobach cierpiących...". w dniach 6-8.03.2020.
[4] Czym jest duchowość?
[5] Testament ks. Romana Foryckiego.
[6] Testament księdza Romana Foryckiego, cz. 2,... i nie tylko / praca zbiorowa. - Warszawa : Stowarzyszenie Wymiany i Pojednania, 2013.
[7] Prezentacja o księdzu Romanie Foryckim.
[8] Wojciech Zięba z Poznania opracował obszerne materiały na temat "Tożsamość uczestnika Ruchu "Maitri" w 45. rocznicę powstania Ruchu".
[9] - pdf Ojciec Marian Żelazek SVD Ojciec Trędowatych, praca zbiorowa pod red. Tomasza Szyszki, Warszawa : Wydawnictwo UKSW, 2008.
[10] Charyzmat Ruchu "Maitri" cz.1
[11] Charyzmat Ruchu "Maitri" cz.2
[12] Konferencja Księdza Huberta Sklorza w 2005 roku: "Jeden charyzmat służby najbiedniejszym z biednych - wiele dróg jego realizacji".
[13] Dziesięć kroków na Wielki Post 2021

O nas w mediach

M. Kowalska, Adopcja Serca – zjazd szkół uczestniczących w programie, 14.06.2019 Radio Lublin
Poranek między Wisłą i Bugiem, 17.06.2019 (od min. 13:15) TVP Lublin
Między Ziemią a Niebem, 21.07.2019, (od min. 19:45) TVP
Dzień Adopcji Serca – ratunek dla afrykańskich dzieci bez środków do życia, 27.07.2019 eKAI
Piknik Misyjny w Posadowie, 12.07.2020 Radio Lublin
Parafia św. Józefa

Menu: