MAITRI

Założenia Ruchu Maitri


Założenia Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata "MAITRI"

Charyzmatem Ruchu jest wyrażona czynem miłość do ludzi najbiedniejszych. Ten dar łaski pozwala uczestnikom wpólnoty dostrzegać problemy najbiedniejszych. Istnienie tych problemów odczytują oni jako Boże wezwanie skierowane do siebie osobiście i odpowiadają na nie w duchu wiary.
Duchowość Ruchu, czerpiąca z duchowości swych patronów, św. Franciszka z Asyżu oraz św. Matki Teresy z Kalkuty, skupia się wokół osoby cierpiącego Chrystusa. Jego udręczone Ciało zawisło na krzyżu, kiedy za każdego z nas oddał swoje życie. Dziś daje nam swoje Ciało na pokarm w Eucharystii. Cierpiącego i umierającego Jezusa uosabiają nam także najbiedniejsi, którym uczestnicy Ruchu starają się służyć. "To jest ten sam Chrystus" (Matka Teresa z Kalkuty).

Uczestnictwo w Ruchu to przede wszystkim odpowiedź na Boże wezwanie do czynnej miłości, zwłaszcza w stosunku do najbiedniejszych, a także przyjęcie określonego stylu życia, kształtowanego przez Ewangelię odczytywaną zgodnie z nauką Kościoła oraz przez Zasady życia uczestników Ruchu, które z niej wynikają. Zgodnie z nimi Ruch Maitri rozwija i ożywia każdy kto:

Cele Ruchu, wynikające z duchowości i zasad Ruchu, są następujące:

Sposoby wypełniania celów:

[1] Zasady życia uczestników Ruchu "Maitri" - My a Trzeci Świat Nr 1/2, 2020, str. 4.
[2] Nagrania z rekolekcji 2016-2019.
[3] Rekolekcje w Sulejówku pt. "... dotykać z wiarą Ciała Chrystusa w osobach cierpiących...". w dniach 6-8.03.2020.
[4] Nagrania z rekolekcji 2020.
[5] Czym jest duchowość?
[6]Testament ks. Romana (2)... i nie tylko / praca zbiorowa. - Warszawa : Stowarzyszenie Wymiany i Pojednania, 2013.
Wojciech Zięba z Poznania opracował obszerne materiały na temat "Tożsamość uczestnika Ruchu "Maitri" w 45. rocznicę powstania Ruchu" [7], [8].

O nas w mediach

M. Kowalska, Adopcja Serca – zjazd szkół uczestniczących w programie, 14.06.2019 Radio Lublin
Poranek między Wisłą i Bugiem, 17.06.2019 (od min. 13:15) TVP Lublin
Między Ziemią a Niebem, 21.07.2019, (od min. 19:45) TVP
Dzień Adopcji Serca – ratunek dla afrykańskich dzieci bez środków do życia, 27.07.2019 eKAI
Piknik Misyjny w Posadowie, 12.07.2020 Radio Lublin
Parafia św. Józefa

Menu: