MAITRI

O nas w skrócie


Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” jest federacją wspólnot osób świeckich działających przy parafiach kościoła katolickiego. Od 1990 roku jest jednym z członków założycieli Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
Ruch powstał oddolnie w 1975 roku. Inspiracją do założenia Ruchu była postawa i praca św. Matki Teresy i Jej Zgromadzenia.
Od początku uczestnictwo w Ruchu wiąże się ściśle z formacją duchową członków i pracą na rzez ubogich i głodujących. W swoich szeregach Ruch skupia osoby świeckie wszystkich stanów, niektóre z nich posiadają wykształcenie teologiczne. Ruch uznał za patronów św. Franciszka i św. Matkę Teresę. Każdy z uczestników wypełnia swoje zadanie odpowiednio do swej sytuacji życiowej i zdolności dostrzegania problemów nędzy, głodu i braku jedności we współczesnym świecie. Ewangelia i duchowość św. Matki Teresy stanowią fundament w poszukiwania dróg realizacji tego zadania.
W ciągu 45 lat istnienia Ruch stał się jednym z największych dzieł prowadzonych na rzecz misji przez laikat katolicki w ścisłej współpracy z Kościołem.
Praca w Ruchu i podejmowane działania są odpowiedzią na wołanie Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z mych braci najmniejszych, Mnieście uczynili. Bo byłem głodny, spragniony, byłem przybyszem, byłem nagi, chory, w więzieniu…” (por. Mt 25,34-40).
Ruch ma więc swoje założenia (duchowość, charyzmat), modlitwy i tożsamość.

Ruch "Maitri" wspiera ubogich na 3 kontynentach: Afryka (Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Kamerun, Madagaskar, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Sudan, Uganda), Ameryka Południowa (Boliwia) i Azja (Indie, Nepal, Syria) i działa na terenie Polski oraz Czech.
W Polsce istnieje 9 wspólnot Ruchu: Białystok, Bytom, Gdańsk, Inowrocław, Lublin, Poznań, Toruń, Warszawa, Wrocław.
Lubelska wspólnota Ruchu "Maitri” wspiera misje w państwach: Burkina Faso, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Sudan Południowy, Syria, Tanzania i Uganda.

Działania Ruchu

Ruch „Maitri” jest wrażliwy na problem głodu. Dlatego wcześnie zaczął wspierać misyjne ośrodki dożywiania (m.in. w Gomie-Keshero w Demokratycznej Republice Konga, Kibeho w Rwandzie, przedszkola w Lomé w Togo, szkołę w Kamerunie). Ośrodek w Rwandzie znajduje się w Kibeho, miejscu objawień Matki Słowa – jedynym miejscu w Afryce, w którym Kościół Katolicki uznał objawienia. W latach osiemdziesiątych XX wieku Maryja ukazała się trzem dziewczętom jako Matka Słowa, zapowiadając morze krwi. Ziściło się to w 1994 r., kiedy w ciągu 3 miesięcy zginęło w bratobójczej wojnie między Hutu i Tutsi ponad 800 tysięcy osób.

Ruch „Maitri” największy nacisk kładzie na edukację, pragnąc, aby otrzymywana przez dzieci pomoc nie miała charakteru tylko doraźnego, ale umożliwiła im w przyszłości usamodzielnienie się i włączenie się w rozwój ich krajów. W wielu krajach afrykańskich szkolnictwo, nawet podstawowe, jest płatne, i bez wsparcia tysięcy ludzi dobrej woli z Polski, wiele dzieci pozbawionych byłoby dostępu do niego. W pewien sposób Ruch przyczynia się do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, przyjętych przez ONZ kilka lat temu, szczególnie Celu nr 1 i 2, które brzmią: „eliminacja skrajnego ubóstwa i głodu” oraz „zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym”.

Osoby odpowiedzialne

Funkcję Głównego Odpowiedzialnego/Koordynatora Ruchu kolejno pełnili: Alicja Tybora (Kościerzyna), Weronika Musioł (Racibórz), Wojciech Zięba (Gdańsk), Dariusz Beczek (Lublin), Jacek Wójcik (Warszawa) i od 2011 do 2018 roku Weronika Musioł. Od października 2018 roku Ruch reprezentowany jest przez wybieralną Radę Stałą, w której skład wchodzą: Edyta Ostrowska – Główna Odpowiedzialna, Tadeusz Makulski i Wojciech Zięba Zastępcy GO.
Wojciech Zięba złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Stałej w dniu 24.02.2021. Zgodnie ze statutem Rada Stała uzupełniła swój skład po złożeniu rezygnacji Wojciecha Zięby z funkcji zastępcy GO do spraw formacji - funkcję tę do czasu wyborów pełnić będzie Weronika Musioł.

Znak graficzny

Znakiem graficznym jest uskrzydlona dłoń w otoku. Inspiracją do przyjęcia tego znaku przez pierwszych uczestników Ruchu stały się teksty biblijne, w których wyciągnięta ręka lub skrzydła symbolizują Bożą pomoc i opiekuńczą obecność.
"Ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł" czytamy w psalmie. Pismo święte mówi też o rękach ludzi wyciągniętych do najbiedniejszych. Znak Ruchu, oparty o te obrazy, symbolizuje również otwartość uczestników oraz chęć wyciągnięcia przyjaznej, solidarnej dłoni, będącej przedłużeniem dobrej ręki Boga, z pomocą ku ubogim ludziom żyjącym daleko.

Więcej informacji na podstronach: Historia, Założenia, 44. Spotkanie Krajowe.
Opracowanie na podstawie dokumentów Ruchu "Maitri", rozmów telefonicznych, Memoriału z dn. 29.02.2012
Zob. też: Oświadczenie Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich w sprawie Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri z 2.03.2003 roku.

O nas w mediach

M. Kowalska, Adopcja Serca – zjazd szkół uczestniczących w programie, 14.06.2019 Radio Lublin
Poranek między Wisłą i Bugiem, 17.06.2019 (od min. 13:15) TVP Lublin
Między Ziemią a Niebem, 21.07.2019, (od min. 19:45) TVP
Dzień Adopcji Serca – ratunek dla afrykańskich dzieci bez środków do życia, 27.07.2019 eKAI
Piknik Misyjny w Posadowie, 12.07.2020 Radio Lublin
Parafia św. Józefa

Menu: