MAITRI

Listy z misji


Listy z misji

Fotografia powyżej przedstawia kościół w Tanzanii.
Współpracujemy z kilkoma ośrodkami w Afryce i misjami w Aleppo (patrz tabela).
Będziemy zamieszczać listy, które opisują sytuację w krajach misyjnych; są propozycją projektów lub podziękowaniami. Jeżeli nadesłany list będzie w języku obcym, podane będzie tłumaczenie.
W tej chwili dostępnych jest 17 nadesłanych listów:
Prośba o fundusze na zakończenie budowy szkoły na Zanzibarze - 10.05.2023
Prośba o dożywianie w Esseng w roku szkolnym 2022/2023 - 13.07.2021
Podziękowanie za wybudowanie sali w Esseng - 13.07.2021
Zakup narzędzi stolarskich dla stolarzy w Ntamungenge (RDK) - 8.12.2021
Prośba o remont szkoły w Ugandzie - 7.12.2021
Podziękowanie z Essengu za pomoc na dożywianie - 15.06.2021
Podziękowanie z Morogoro i prośba o pomoc - 23.02.2021
Podziękowanie z Essengu za pomoc w budowie ogrodzenia - 1.02.2021
Podziękowanie z Essengu za pomoc w dożywianiu, strona 2 - 27.01.2021
Życzenia noworoczne z Aleppo,
List na Boże Narodzenie z Aleppo,
List z Etiopii - 14.11.2020,
Podziękowanie za pomoc finansową na projekt studni i doposażenia - 13.10.2020,
Msza za dobrodziejów Ruchu w Kamerunie - 19.09.2020,
List z Aleppo - 5.09.2020,
Projekt opieki dla Centrum Zdrowia w Lubumbashi - 19.06.2020,
List z Aleppo - 10.06.2020.


Prośba siostry Heleny z Etiopii

Proszę wzmocnić modlitwę o pokój w Etiopii. Walki przybierają na sile.
Giną ludzie po obu stronach. Rząd chce złapać przywódców rebeliantów.
W całym kraju napięcie rośnie. Nadal odcięci są od internetu i prądu.
Pogłoski sa różne, media podają co innego.
U nas na misji działa tylko college, przedszkole znów zamknęli ze
względu na bezpieczeństwo nie podając powodu. Próbowali atak na
przedszkole Kombonianek z bombą i porwaniem dzieci. Ta wiadomość doszła później drogą pantoflową.
Serdecznie pozdrawiam
s Helena K


Msza św. w Kamerunie za dobrodziejow Ruchu "Maitri"

Wczoraj [19.09.2020] nasi kapłani którzy byli wspierani przez Maitri sprawowali Eucharystię w intencji wszystkich dobrodziejów Ruchu Maitri i pracowników. Z tą inicjatywą nosili się od dawna ale zawsze było im trudno się zebrać razem. Tym razem przez cały tydzień byli na rekolekcjach i w sobotę po południu dołączyłam do nich by wspólnie się modlić.
Posyłam kilka zdjęć. Na zdjęciu jest ks Patric, ks Jean Alim Baital, ks Jean Toumba, ks Maurycy, diakon Jacques i ks. Thomas, który był wspierany przez dobrodzieja z Polski ale nie z Maitri. Po Eucharysti ks Maurycy zaprosił nas na mały poczęstunek do siebie, ale nie wszyscy też mogli bo obowiązki czekały. Miło było nam się spotkać razem i modlić za tych którzy towarzyszą naszym misjom. Przekazuję gorące pozdrowienia od wszystkich z zapewnieniem o pamięci modlitewnej.
Pozdrawiam Was mile S Paulina.


Tytuł projektu: Wkład objęcia opieką medyczną i żywnościową dla Centrum Zdrowia w Lubumbashi

Harmonogram projektu
Planowana data początku projektu: Sierpień 2020
Planowana data ukończenia projektu: Sierpień 2021
Szczegóły zgłaszającego wniosek - Nazwa kongregacji
Franciszkanki Misjonarki Maryi
Republika Demokratyczna Kongo
Rola zgłaszającego w projekcie
Nadzór zastosowania projektu: Wkład objęcia opieką medyczną i żywnościową dla Centrum Zdrowia Mama wa Mapendo de Taba Congo w Lubumbashi
Podstawowa informacja o projekcie
Lokalizacja projektu (region i miasto) z uzasadnieniem
Centrum zdrowia, o którego wsparcie Was prosimy, jest dziełem sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, usytuowanym w gminie przeległej do Kampemba w dzielnicy Taba Kongo na peryferiach miasta Lubumbashi. Celem utworzenia w 1997 roku Centrum Mama wa Mapendo było wyposażenie w strukturę sanitarną pobliskiej ludności pozbawionej środków do życia i biednej. Obecnie Centrum Mama wa Mapendo żyje z dnia na dzień. Wkład lokalny otrzymywany jest poprzez opłacanie kosztów medycznych przez pacjentów, którzy przychodzą się leczyć i pomoc, której udzielamy od czasu do czasu z kongregacji. W dzisiejszych czasach ludność nie jest w stanie otrzymywać opieki medycznej z powodu izolacji narzuconej w związku z koronawirusem.
Opis trzech zdjęć dołączonych
Struktury sanitarne działające na peryferiach są często pozostawione same sobie. Państwo nie jest w stanie dostarczyć im leków, w ten sposób ta mała struktura w czasie normalnym stara się odpowiedzieć w niewielkim stopniu na rozliczne potrzeby sanitarne ludności oferując różne usługi: przychodnię, laboratorium, aptekę, przedszkole, blok operacyjny i aktywności lecznicze, zapobiegawcze (szczepienia, wykrywanie HIV/AIDS czy innych chorób przenoszonych drogą płciową) i promocyjne.
Naszą troską jest starać się zawsze zaoferować naszym mieszkańcom podstawowe usługi medyczne. W czasie normalnym spotykamy się czasami z nieopłacaniem przez pacjentów z powodu ubóstwa, w którym żyją, ale jednak udaje im się zapłacić i dlatego centrum może funkcjonować finasowo z własnych dochodów.
Opis projektu
Uzasadnienie potrzeby wdrożenia, łącznie z powiązaniem z poprzednimi projektami/aktywnościami.
Potrzeba wdrożenia projektu powinna być uzasadniona, wliczając w to:

  1. zaprezentuj projekt/potrzebę zgłaszaną przez projekt,
  2. uzasadnij, jak wdrożenie projektu pomoże rozwiązać/wyeliminować problem,
  3. zaprezentuj czy i jak projekt jest komplementarny z innymi aktwynościami,
  4. zaprezentuj, czy i jak projekt pasuje do systemu/aktywności strategicznych podejmowanych przez kraj.

Od początku pandemii, a zwłaszcza izolacji, która spowodowała zamknięcie wielu aktywności i dotknęła wiele rodzin, które żyły z drobnych prac codziennych, kryzys odczuwa się silnie w centrum, gdzie liczba pacjentów jedynie wzrasta, zwłaszcza w przychodniach i na porodówce. Dzieci zaczynają nawet być niedożywione. Nie wszyscy mają możliwość opłacenia usług otrzymywanych w centrum, przez co centrum coraz bardziej doznaje niedoboru zaopatrzenia w wiele leków pierwszej potrzeby z braku środków.
Jest prawdą, że w Lubumbashi nie ma jeszcze wielu przypadków koronawirusa, ale jego konsekwencje silnie dotknęły ludność. Dlatego też prosimy o Waszą pomoc na zakup lekarstw, materiałów i żywności, zwłaszcza pierwszej potrzeby, aby pomóc ludności w szczególnym czasie kryzysu sanitarnego.
Cel projektu
Cel projektu powinien być zdefiniowany, w odniesieniu do kluczowego problemu/potrzeby do rozwiązania/zaspokojenia poprzez projekt, jak również do grupy końcowych beneficjentów, których projekt dotyczy. Cel musi być osiągnięty za pomocą środków dostępnych w projekcie w okresie podanym w harmonogramie projektu.
Z Waszą pomocą finansową będziemy mogli podjąć się podstawowej opieki osób wrażliwych, gdyż wiele osób umiera bez pomocy medycznej czy żywnościowej.
Opis aktywności w projekcie
Nazwa aktywności powinna być podana szczegółowo, np. dostarczenie wyposażenia dla pracowni komputerowej, modernizacja warsztatów stolarskich. Nazwa czynności nie powinna stanowić wykazu zakupów, np. zakup 6 komputerów, zakup 30 m kabla. Opis każdej czynności powinien zawierać przybliżony zakres prac/zakupów/aktywności, które powinny być podjęte w celu implementacji projektu. Aktywności mogą zawierać zarządzanie projektem/administację. Projekt może również zawierać aktywności promocyjne.
Zobacz aneks: lista leków
Beneficjenci projektu:
Proszę wyszczególnić:

  1. Grupy, do kórych projekt jest adresowany i które otrzymają bezpośrednie wsparcie
  2. Dokładną liczbę osób bezpośrednio uczestniczących w poszczególnych elementach projektu
  3. Osoby/instytucje, które otrzymają pomoc
  4. Opis metod rekrutacji (jeśli dotyczy)

Liczba osób beneficjentów projektu: 300 dorosłych i dzieci: kobiety, dzieci i osoby starsze.
Jak projekt będzie finansowany w przyszłości (w przypadku projektów długoterminowych)?
Mamy ziemię orną, którą zamierzamy wynająć pewnym beneficjentom, aby mogli mieć pole do utrzymania się. Planujemy to z pomocą partnerów, których chcemy poprosić o traktor na uprawy np. kukurydzy, manioku, fasoli, słodkich batatów...

Całkowite koszty planowane

Nazwa aktywności Koszt całkowity Fundusze z Maitri Inne fundusze
Zakup leków i materiałów 7000 EUR 6500 EUR 500 EUR
Zakup mąki kukurydzianej i soi 2000 EUR 1800 EUR 200 EUR
Łącznie 9000 EUR 8300 EUR 700 EUR

Sporządzone w Lubumbashi 10.06.2020