MAITRI

Historia państw Afryki w wielkim skrócie

Mimo że Afryka jest kontynentem, z którego pochodzi człowiek, niewiele wiemy o pierwszych organizacjach państwowych w Afryce.
Początki cywilizacji egipskiej sięgają zjednoczenia regionu delty i doliny Nilu ok. 3500 p.n.e. Okresy królestw (Stare, Średnie i Nowe Państwo) były rozdzielone 3 Okresami Przejściowymi (dezintegracji). W I tysiącleciu p.n.e. dominowała tu cywilizacja asyryjska i perska, a od podbojów Aleksandra Wielkiego nastał okres hellenistyczny. W okresie od panowania Oktawiana Augusta do podboju arabskiego Egipt był prowincją rzymską.

Arabowie zaczęli wkraczać do Afryki w Habasha (Etiopia) od VII wieku naszej ery. Zajmowali się handlem. Szerzyli religię islamu w różnych częściach Afryki.
Już w czasach starożytnych na południe od Sahary istniały zróżnicowane politycznie cywilizacje. Większość kontaktów pomiędzy Afryką subsaharyjską a basenem Morza Śródziemnego było zmonopolizowanych przez Arabów.

Europejczycy zaczęli odkrywać kontynent afrykański w XV wieku, kiedy Portugalczycy przybyli do wybrzeży kontynentu afrykańskiego w poszukiwaniu łatwego i pokojowego sposobu dotarcia do Indii i uzyskania dostępu do handlu złotem i kością słoniową. W roku 1488 Bartolomeo Dias opłynął Przylądek Dobrej Nadziei, a w roku 1498 Vasco da Gama dotarł do wybrzeża Afryki Wschodniej, skąd udał się do Indii.
Portugalia założyła centra handlowe w Afryce, a następnie Holendrzy, Brytyjczycy, Francuzi i inni Europejczycy, a handel niewolnikami kontrolowany przez Arabów i niektórych Afrykanów nabrał rozpędu.
W tym samym czasie Turcy zajęli północną część Afryki, a Omanowie zajęli wybrzeże Afryki Wschodniej.

Ze względów na brak materiałów źródłowych pisanych, większość informacji o tych czasach pochodzi z przekazów europejskich lub arabskich, lokalnych tradycji ustnych, badań lingwistycznych i archeologicznych. Pierwszymi, którzy spisywali historię poszczególnych regionów i państw afrykańskich, byli Europejczycy, stąd nie jest ona bezstronna.

Imperia Ghany, Mali i Songhai były znane z bogactwa i kwitnącego handlu złotem i innymi towarami. Pod koniec XV wieku imperium Songhai było wystarczająco silne, aby podporządkować sobie państwo malijskie.
Między I a XVI wiekiem ludność posługująca się językiem bantu z części dzisiejszej Nigerii i Kamerunu rozprzestrzeniła się do różnych części południowej Afryki, zakładając wsie i ustanawiając władze. Plemiona pasterskie zaczęły wędrować na południe w XV i XVI wieku i spotykać się z Bantu. To wtedy powstały mocarstwa Bunyoro, Buganda, Rwanda i Ankole.

Okres kolonizacji europejskiej trwał od roku 1885 do I wojny światowej. Na konferencji berlińskiej w roku 1885 mocarstwa europejskie i Stany Zjednoczone dokonały podziału Afryki. Jednocześnie zniesiono handel niewolnikami. Państwa kolonizatorskie działały w oparciu o kompanie handlowe, którym przydzielano odpowiednie wojska ekspedycyjne. Wszystkie kraje, z wyjątkiem Liberii i Etiopii, znalazły się pod białymi rządami.
Francuzi zajęli Afrykę Zachodnią i Północną, a tym samym kraje Afryki Zachodniej: Dahomej (obecnie Benin), Gwineę, Mali, Wybrzeże Kości Słoniowej, Mauretanię, Niger, Senegal i Górną Woltę (obecnie Burkina Faso). Rządzili Algierią, Tunezją, Maroko, Togolandem, Somalilandem, Madagaskarem, Komorami i Reunion.
Brytyjczycy rządzili Afryką Wschodnią i Południową: częścią Sudanu i Somalii, Ugandą, Kenią, Tanzanią (pod nazwą Tanganika), Zanzibarem, Nyasalandem, Rodezją, Beczuanalandem, Basutolandem i Suazi, a po wygraniu wojny na południu Afryka rządzili Transwalem, Wolnym Państwem Pomarańczowym, Kolonią Przylądkową i Natalem, a w Afryce Zachodniej Gambią, Sierra Leone, Złotym Wybrzeżem i Nigerią.
Portugalczycy zajęli części Gwinei, Angoli i Mozambiku oraz części i wyspy w Afryce Zachodniej.
Belgowie przejęli Kongo i Rwandę-Urundi, a Hiszpanie część Gwinei, Sahary Hiszpańskiej (obecnie Sahary Zachodniej), Ifni i innych części Maroka.
Niemcy okupowali także Togoland, Kamerun i niektóre kraje Afryki Zachodniej i Wschodniej, ale po przegranej pierwszej wojnie światowej zostali stamtąd deportowani.
Włosi zajęli Libię, Erytreę i znaczną część Somalii.

Sprzeciw Afrykanów wobec podboju przez państwa kolonialnych

Pierwszym krajem, który odzyskał niepodległość był Związek Południowej Afryki (w roku 1910, z połączenia Natalu, Transwalu, Oranii i Kolonii Przylądkowej), następnie Egipt w roku 1922, Tanger w roku 1925.
Wiele państw afrykańskich zaczęło walczyć o niepodległość w połowie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.

Kiedy państwa afrykańskie uzyskały niepodległość?

Rok Państwa, które uzyskały niepodległość
1951 Libia
1952 Erytrea
1956 Sudan, Tunezja
1957 Ghana
1958 Gwinea
1960 Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Kongo (Brazzaville), Wybrzeże Kości Słoniowej, Dahomej (Benin), Gabon, Madagaskar, Mali, Mauretania, Niger, Senegal i Górna Wolta (Burkina Faso); Kongo (Kinszasa), Nigeria, Somalia i Togo
1961 Sierra Leone, Tanganika
1962 Algieria, Burundi, Rwanda, Uganda
1963 Zanzibar, Gambia, Kenia
1964 Malawi (Nyasaland), Zambia (Północna Rodezja)
1966 Botswana (Bechuanaland), Lesotho (Basutoland)
1968 Suazi, Gwinea Równikowa
1974 Gwinea Portugalska (Gwinea Bissau)
1975 Angola, Wyspy Zielonego Przylądka, Mozambik, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

Hiszpania przyłączyła Saharę Zachodnią do Maroka i Mauretanii w roku 1976, ale ludność odmówiła podporządkowania się tym dwóm krajom, co wywołało wojnę. Mauretania przekazała swoją część Sahary zachodniej Maroko w roku 1979. ONZ nadal stara się rozwiązać spór między Saharą Zachodnią a Marokiem.

W roku 1976 Brytyjczycy zaanektowali Seszele, a Francja nadała niepodległość wyspom Ngazija (Komory).
W roku 1977 okupowane przez Niemców Dżibuti (Terytorium Afarów i Isów) stało się niepodległe. Rodezja (Zimbabwe) uzyskała prawdziwą niepodległość w roku 1980, a Namibia w roku 1990.
Wielka Brytania nadal panuje na wyspach Świętej Heleny i Wniebowstąpienia, a Francja na wyspach Mayotte i Reunion. Hiszpania nadal rządzi Wyspami Kanaryjskimi wraz z Ceutą i Melillą oraz dwoma innymi wyspami w pobliżu Maroka.

Opracowała A.D na podstawie: wikipedia w języku polskim i swahili,
Pomocnik Historyczny Polityki "Dzieje Afryki" Nr 8/2020.

Mapa Afryki
D-maps.com